مرکز مشاوره

بازی باعث اجتماعی شدن کودک می شود

بازی باعث اجتماعی شدن کودک می شودبازی باعث اجتماعی شدن کودک می شود

کودک با بازی کردن خود به اجتماعی شدن می رسد و اولین قدم  بازی کردن تنهایی است ، به صورتی که

کودک با دست بردن در وسیله ای و بازی با اسباب بازی احساس مستقل بودن در خود حس می کنند.

انجام بازی های یکسان باعث می شود فضا را برای کودک دیگر باز کند ، به طور مثال دو کودک در کنار هم

قرار می گیرند و هر کدام به بازی جداگانه می پردازند.

کودکان در بازی هایی که با هم در ارتباط هستند تعامل دارند و اسباب بازی یکدیگر را بهم قرض می دهند

و استفاده می کنند. کودکان از سن ۳ سالگی بازی های ارتباطی را شروع می کنند ، مثل ساخت لگو که

یک نوع بازی ارتباطی است.اجتماعی شدن کودک

کودکان از طریق بازی های مشارکتی درگیر هیجان و اجتماعی شدن می شوند و باعث می شود که آنها

در باره بازی و نوع آن نظر خود را بیان کنند البته این در صورتی است که کودکان قاعده بازی را نمی دانند

اما در این میان هر کدام نقش خود را می دانند و این امر در اجتماعی شدن کودکان نقش مهمی دارد.

آنها یاد می گیرند که به قانون بازی احترام بگذارند و وسایل یکدیگر را بدون اجازه استفاده نکنند.

در بعضی از موارد کودک به تماشای دوستان خود می پردازد و دوست دارد با آنها باشد ولی به خاطر ترس

از اجتماعی شدن از این امر جلوگیری می کند ، فقط نظاره گر است و دور آنها قدم می زند. این رفتار در

کودکانی دیده می شود که خانواده های آنها کنترل کننده و دخالت کننده هستند.

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.