مرکز مشاوره

تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک:امروزه یکی از سوالات پدر و مادرها و مشغولیت ذهنی آنها امر تربیت جنسی کودک می باشد.

ساختار تربیت کودک

 در حال حاضر تربیت جنسی کودک در دنیای امروزی یکی از مسئله های مهم درساختار تربیتی کودکان

 می باشد،

که موجب کم شدن اکثر صدمه ها می شود و نقش پیشگیری شدن را دارد.

والدین برای تربیت جنسی کودک خود احتیاج به یادگیری در رابطه با بعضی مسئله های جنسی فرزندان خود

مناسب با سنشان هستند.

برای گفتگو و صحبت کردن درمورد این موضوع.... والدین باید به طور دقیق بدانند در چه سنی چه مسئله ای را

برای فرزند خود بازگو کنند.

مشغولیت اصلی بیشتر والدین طرز حرف زدن با فرزند خود در این رابطه می باشد. معمولا می گویند به چه

صورت و به چه طریقی بهتر است

با کود خود درباره مسئله جنسی کودک گفتگو کنیم ؟

همچنین اکثر والدین از جواب دادن به این سوالات که مربوط به

مسئله جنسی کودک می باشد خسته می شوند.

زیرا نمی دانند که باید به چه صورت به سوال ها و کنجکاو شدن فرزندان نسبت

به مسئله جنسی جواب دهند و طرز برخورد و جواب مطلوب را نمی دانند.

برای شناخت تربیت جنسی والدین باید در قدم اول توسط روانشناسان مناسب با شرایط فرزند خود

آموزش های ویژه ای در این مسئله ببینند و راه های مطلوب این افراد سهیم شوند.

آموزش جنسی کودک

برای آموزش و تربیت جنسی راه های مختلفی وجود دارد:

که یکی از مسئله ای مربوط به تربیت جنسی ، قوانین دفاع یا حفظ کردن حریم خصوصی می باشد.

در این زمینه توضیح مختصری درمورد این قانون می پردازیم.

در این قوانین والدین باید با کودک خود درمورد اینکه هنگامی که شخصی می خواهد به او آزار برساند :

*باید به چه صورت عمل کنی؟

* بدین منظور است که به چه صورت در قدم اول این فرد را بشناسی ؟

*در قدم دوم سریعا به پدر و مادر خود این مسئله را گزارش دهی .

*یاد گیری این موضوع که اجازه ندهی کسی به (اعضای خصوصی ) تو را لمس کند و سریعا از این

فرد دوری کنی و فریاد بزنی و...… گفتگو می کنند.

شماره های تماس 01

قوانین تربیت جنسی کودک

در حال حاضر ، ضرورت دارد که کودکان این قوانین را بفهمند زیرا فهمیدن این مسئله موجب می شود که

کودک کمتر دچار آزار و اذیت جنسی قرار بگیرد. و احتمال تجاوز به کودک کاهش یابد. زیرا وقتی که

شخصی نیت اذیت کردن او را داشته باشد به وسیله این یادگیری ، از این کار جلوگیری می شود.

موضوع دیگر که مطرح می شود و باعث سوال پدر و مادر در رابطه با مسئله جنسی کودک می شود:

درباره کنجکاو شدن و سوال های فرزندم در این باره  که من از چه جایی آمده ام چه جوابی باید بدهم؟ و

به چه صورت رفتار کنم؟

برای جواب دادن به این سوال باید والدین به کمک مشاوره از روانشناسان کودک طرز گفتگو کردن با این

کودک خود را یاد بگیرند تا در جواب دادن کنجکاوی فرزند خود آماده باشند.

امکان دارد این سوال به وجود بی آید که در نسل امروز  با وجود اینترنت و شبکه مجازی و با وجود آموزش

در این شبکه چرا باید به مشاوره رجوع کرد؟

سوال های مربوط به تربیت جنسی

برای جواب دادن به این گونه سوال ها باید بگوییم که طرز صحبت کردن پدر و مادر با فرزند درباره موضوع

جنسی بستگی به سن و شرایط کودک فرق می کند. بدین معنی که مادر باید توجه داشته باشد که در

چه سنی و تا چه حدودی می شود با فرزند خود درباره این موضوع گفتگو کند. و در چه سنینی این مسئله

مطرح شود بهتر است.

*تربیت جنسی کودک چه مواردی را شامل می شود؟

*به چه صورت باید جواب سوال ها و کنجکاو بودن جنسی فرزند را جواب بدهم؟

* در چه سنینی باید یادگیری جنسی ( قوانین دفاع از حریم خصوصی) را به فرزندم یاد بدهم؟

* به سوال فرزندم که دلش می خواهد بفهمد از کجا آمده است و به چه صورت به دنیا آمده ، چه جوابی

بدهم ؟ و به چه صورت رفتار کنم؟

 

منبع: کودک و نوجوان


 

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.