تست شخصیت

تست شخصیت

شما یک تست شخصیت شناسی رایگان به عنوان هدیه دریافت کردین

ابتدا حتماً متن را مطالعه کرده و سپس آن را در انتهای متن دانلود کنید. 

باکمک تست های روانشناسی  شخصیت و یکی از مهمترین آنها ،یعنی تست شخصیت ، می توان به ابعاد مختلف اشخاص پی برده و روحیات و خلق و خو و شخصیت آنان را تحلیل کرد. روانشناسان و محققان باانجام همین تست ها به این نتیجه رسیده اند که ابعاد شخصیتی وخصوصیات و ویژگی های آن فرد را می توان پنج دسته مهم تقسیم کرده وطبقه بندی کرد.

گروه اول کسانی هستند که اجتماعی بوده ومیل به برقراری ارتباط دارند این افراد اعتماد بنفس بالایی دارند.

گروه دوم را افرادی احساساتی ومهربان تشکیل می دهند. در گروه سوم که آن را سنجش وجدان آدمی مینامند، احساس مسئولیت وانجام وظیفه درقبال کارها دراولویت قرار داشته و رفتارها و اخلاق افراد مورد سنجش قرار میگیرد. پروه چهارم افرادی هستند که رفتار آنان بسرعت عوض شده وزندگی توأم بااسترس و اضطراب دارند. پروه آخر نیز افراد تنوع طلب و آزاد اندیش است که سلیقه های متفاوت آنان مورد بررسی قرار می گیرد.ب

این ابعاد ولایه های شخصیتی با انجام تست شخصیت شناسی مشخص شده ونقاط ضعف و قدرت هر فردی به آنها نشان داده میشود. نتایج این تست ها است که باعث تغییر در زندگی و پیداش نگرش جدید به آن می شود. بنابراین شما می توانید بامراجعه به مرکز مشاوره و انجام تست شخصیت اطلاعات و شناخت کافی نسبت به خود پیدا کرده و بااستفاده از نتایج آن زندگی فردی و روابط اجتماعی خود را بهبود ببخشید.

شماره های تماس 01

*****برای دانلود تست صفات پنج گانه شخصیت انیجا کلیک کنید***

منبع: e-teb.com


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.