مرکز مشاوره
  • June 29, 2022
  • اخرین بروزرسانی ژوئن 21, 2022 2:41 ب.ظ
  • تهران

تست هوش و نیمکره مغز

این آزمون به شما میزان فعالیت نیمکره های مغز و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را نمایش می دهد و بر اساس آن می توانید بفهمید شخصیت شما بیشتر به کدام سو تمایل دارد و در چه کارهایی موفق ترید و به چه اموری علاقه بیشتری دارید. پس می توانید درک بهتر و انتخاب های مناسب تری در زندگی داشته باشید. به عنوان مثال در صورتیکه شخصیتی کل گرا داشته باشید احتمالا در کارهای هنری موفق تر خواهید بود و در صورتیکه جزیی نگر هستید در حسابداری توفیق بیشتری خواهید داشت.


جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%

نمایش میزان فعالیت نیمکره های مغز

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.