مرکز مشاوره

جذابیت و ارتباط

جذابیت و ارتباط

 نتایج تحقیقات به تازگی منتشرشده است .

لورا پی ناومان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و دیگران در نشریه روانشنای اجتماعی و شخصیت نشان داد .

که داوطلبان می توانند به درستی جنبه های شخصیت غریبه ها را با نگاه کردن به عکس آنها قضاوت کنند.

مطالعات روان شناسی جذابیت و ارتباط

این کار امکان ارزیابی دقیق عواملی مانند :

  • اعتماد به نفس و رتبه بندی برون گرایی و مذهب از ظاهر فیزیکی را امکانپذیر می کند.

محققان از شرکت کنندگان درخواست کردند تا شخصیت افراد ناشناس از دو عکس تمام قد را ارزیابی کنند.

یکی با راهنمایی محققان ژست گرفته شده بود .

و در دیگری خود فرد به صورت خود انگیخته ژست می گرفت.

قضاوت های شرکت کنندگان با اظهارات افراد آزمودنی و آشنایان آنها مقایسه می‌شد.

این مطالعه نشان داد که هر دو ژست ها سرنخ های دقیقی از شخصیت را به دست می دهند.

  • اما نوع خودانگیخته، بینش بهتری در راستای عواملی مانند :
  • سازگاری افراد، ثبات هیجانی، رک بودن، محبوبیت و تنهایی فراهم کرد.

رتبه بندی شخصیت و جذابیت

نویسندگان اظهار کردند:

همانطور که پیش بینی کردیم ظاهر فیزیکی به عنوان کانالی برای نمایش شخصیت کمک می کند.

بااستفاده از عکس های تمام قد و بررسی طیف وسیعی از ویژگی ها ما حیطه هایی از دقت را بازشناسی کردیم .

که مورد چشم پوشی قرار گرفته اند و ما را به این نتیجه رساند .

که ظاهر فیزیکی ممکن است بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد در قضاوت شخصیت نقش داشته باشد.

در عین حال، تحقیقی در مجله Sex Roles دانشگاه کانکتی کات انتشاریافته است.

اثرات مشاهده رفتارهای جنسیتی بر روی یک زن دیگر را  بر روی زنانی .

که به صورت فردی یا گروهی شاهد این رویدادها بودند را بررسی کردند.

استیفن چاودیور و دینای کوین از ۱۱۴زن دانشجو درخواست کردند تا ویدئویی را ببینند.

و مانند یک تماشاچی رویداد موجود را تجسم کنند.

مردی فریادی تبعیض گرایانه سرداد:

  • هی کلی، سینه هات توی اون لباس عالی به نظر می رسه!
  • ” یا دیگری با حالت یک خوش و بش طبیعی با زنان گفت: “هی کلی، چه خبر؟”

سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا واکنش های خود را رتبه گذاری کنند.

این مطالعه نشان داد که آنها تمایل دارند به خود برحسب هویت جنسی گروهی خود بیندیشند.

نه به صورت فردی، به صورت کلی نسبت به مردان خشم افزایشی نشان دادند.

و گرایش داشتند تا نسبت به مردان مستقیما واکنش نشان دهند.

جذابیت و ارتباط

نتیجه گیری محققان

بدیهی است که زنان پیچیده اند.

چرا که آنها به عنوان هدف تبعیض از عواقب منفی مستقیم و غیر مستقیم .

آن حتی زمانی که تماشاچی تبعیض هستند رنج می برند .

(همانطور که در این مطالعه نیز ذکر شده است).

اما تبعیض جنسی نیز به مردان آسیب می رساند.

هر زمان اعمال غرض ورزانه مرد مجرد به هویت جنسی او نسبت داده می شود.

کارهای مجرمانه مردان، چگونگی واکنش زنان را به آنها تحت تاثیر قرار می دهد.

همسرگزینی

تحقیقات منتشرشده در ۲۰۰۷ در برنامه های آکادمی ملی علوم فرآیندهای شناختی اساسی انتخاب همسر را کشف کرد.

و دریافتند که زیبایی هنوز هم بزرگترین رجحان در مردان است.

در حالی که زنان با بصیرت بالاتر تأکید بیشتری بر نیاز به امنیت و تعهد دارند.

اظهارات دانشمند شناختی دانشگاه هند

پیتر تد نویسنده اول و دانشمند شناختی دانشگاه هند تبیین کرد:

نظریه های تکاملی روانشناسی نشان می دهند.

که مردان و زنان باید ویژگی های مختلف یکدیگر را سبک سنگین کنند.

و زمانی که ما به به دنبال همسرگزینی های واقعی که افراد دارند هستیم .

این همان شواهدی است که به دست می آوریم.

نیاکان به این روش همسران خود را انتخاب کرده اند.

زنان جذابیت خود را با مردان دارای ظرفیت بالاتر مبادله می کنند .

و مردان به دنبال زنان جذابی می روند که آنها را می پذیرند.

از این طریق فرصت بیشتری برای باقی ماندن اعضای نسل برتر ایجاد می شود.

محققان آلمانی با تمرکز بر رویداد قرار ملاقات سریع:

  • یک رویداد رسمی که در آن ا افراد مجرد گرد هم می آیند .
  • تا بتوانند یک فرد مناسب را در میان بقیه انتخاب کنند .

گفته های آنها را در مورد فردی که دنبالش بودند با فردی که نهایت انتخاب کردند مقایسه کردند.

آنها تبیین کردند که این پدیده فزاینده متداول شرکت کنندگان را قادر می سازد.

تا قرارهای کوچکی به مدت۳-۵ تا ۳۰ دقیقه باافراد مختلفی داشته باشند.

که بعد از انها خواسته شد گزارش دهند که دوست دارند چه کسی را دوباره ببینند.

این مطالعه شامل ۴۶ بزرگسال بود که در آغاز پرسشنامه های خودارزیابی را تکمیل کردند.

همچنین ویژگی های تکاملی مرتبط با جفت ایده آل همچون جذابیت ظاهری.

آینده نگری و وضعیت مالی، وضع سلامت و فرزندپروری را مشخص کردند.

محققان دریافتند که شرکت کننده ها بیان می کنند که به دنبال کسی هستند که مانند خودشان باشد.

که به نظر پاسخی مقبول از نظر اجتماعی بود.

اما در عمل مردان به دنبال جذابیت ظاهری بیشتر در زنان گروه بودند.

در حالی که زنان به سمت مردانی متمایل می شدند که ثروت خود را به رخ می کشاندند.

به طور متوسط شرکت گنندگان مرد می خواستند تا نیمی از زنان را دوباره ببینند.

اما شرکت کنندگان زن تمایل به ملاقات تنها یک سوم مردان داشتند.

در حالی که این نتایج تعجب آور نیست محققان دریافتند که قرار ملاقات سریع چارچوبی مفید را اثبات کرد:

  • “دنیای کوچکی که در آن انتخاب های همسر مرتباً به شکل رسمی تر
  • و سریع تری از زندگی روزمره صورت گرفته است “.

 

اضهارات دو متخصص پیتر و تد

  • قرارهای سریع به ما امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی از تصمیمات انتخاب همسر را می دهد.

که در زمان کوتاهی حاصل شده اند.

این رویداد تنها مرحله آغازین فرآیند مبسوط درگیری در انتخاب بلندمدت همسر را به خود درگیر می کند.

اما ابراز علاقه اولیه برای شروع کردن هر چیز دیگری مهم است.

شماره های تماس 01

معاشقه و معاشرت

تحقیقات توسط روانشناسانی در دانشگاه مک گیل منتشر شده است.

در ژورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی در ۲۰۰۸ تفاوت های جنسی در واکنش به معاشقه را مشخص کردند.

محققان دریافتند که مردان بعد از ملاقات یک زن جذاب دیگری که به آنها وابسته نیست .

شریک جنسی خود را کمتر مطلوب ارزیابی می کنند.

در مقابل زنان بیشتر در پی استحکام بخشیدن به ارتباط خود هستند.

مردان لاس زدن و معاشرت با فرد جذابی از جنس مخالف را به عنوان تهدیدی برای ارتباط خود نمی بینند.

اما با وسوسه این کار می توانند مقابله کنند، زمانی که متوجه پیامدهای احتمالی این لاس زدن می شوند.

محققان از سناریوهای واقعیت مجازی استفاده کردند .

تا چگونگی واکنش ۷۲۴ مرد و زن دگرجنس خواه در روابط جدی و نزدیک را در صورت معرفی فرد سوم تجزیه و تحلیل کنند.

در یک مطالعه شامل۷۱ شرکت کننده مذکر، که تقریباً نیمی از آنها به زنان جذاب معاشرتی معرفی شدند.

و بقیه به زنان غیر قابل دسترس که آنها را طرد می کردند معرفی شدند.

سپس شرکت کنندگان  پرسشنامه ای را کامل کردند که در آن از آنها خواسته شد.

تا نحوه ی واکنش خود را در صورت دروغ گفتن شریک حاضر یا انجام کاری خشم برانگیز از سوی او بنویسند.

مردانی که زنان جذاب معاشرتی را ملاقات کرده بودند با احتمال کمتری شریک خود را می بخشیدند.

 

اضهارات دکتر جان ای لیدون:

یک تفسیر برای این مطالعات آن است که مردان قادر نیستند بر وسوسه خود غلبه کنند. ما به این نمی پردازیم.

در عوض، ما معتقدیم مردان صرفاً این تعاملات را به طور متفاوتی از زنان تفسیر می کنند.

ما فکر می کنیم که اگر مردان معتقد به جاذبه باشند .

زنان در دسترس تهدیدی برای رابطه آنها می شد آنها می توانند در جهت محافظت از رابطه تلاش کنند.

در مطالعه ای دیگر محققان شرکت کننده ۴۰ مرد را با این هدف مورد بررسی قرار دادند.

که اگر مردان از قبل در یک طرح قرار بگیرند می توانند یاد بگیرند که کمتر معاشقه انجام دهند یا خیر.

از نیمی از آنها درخواست شد تا نزدیک شدن به زنان جذاب را تجسم کنند.

و راهبردی را برای حفاظت از رابطه خود بنویسند.

این گروه در سناریوهای واقعیت مجازی با احتمال بیشتری از معاشقه با آن زنان دوری کردند.

محققان دریافتند که زنانی به آموزش مشابه نیاز ندارند.

جان لی لیدون گفت:

زنان به طوری اجتماعی شده اند که مراقب نزدیک شدن مردان جذاب باشند.

این یافته ها نشان می دهد که حتی اگر مردان در برابر رابطه خود متعهد شوند .

ممکن است هنوز هم نیازمند به کار بردن راهبردهایی برای حفظ رابطه خود باشند.

با اجتناب از زنان در دسترس و جذاب. چنین راهبردهایی ممکن است ۱۰۰درصد موفق نباشند.

اما با احتمال بالایی می تواند بهتر از زمانی باشد که مردان از عواقب کار خود آگاهی ندارند.

 

منبع: مشاورکو


 

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.