مرکز مشاوره

جذب شدن ما به سمت افرادی شبیه به والدین خود

جذب شدن ما به سمت افرادی شبیه به والدین خود

والدین چگونه بر انتخاب همسر کودکان تأثیر می گذارند.

ما اینجا در مورد اثرات مستقیم آن صحبت نمی کنیم.

این مسئله به ویژه در فرهنگ هایی صدق می کند.

که والدین زندگی مشترک را برای تولیدنسل خود در نظر می گیرند.

 • در اکثر جوامع لیبرال اظهار نظر کردن والدین در مورد دوست پسر و دوست دختر.
 • که فرزندان آنها برای صرف شام به منزل می آوردند امری متداول است.

جذب نقش والدین 

اما در مورد تأثیرات نافذتری که نه والدین و نه اولاد آنها احتمالاً آگاه نیستند، چطور؟

شاید شما تا به حال در مورد نقش پذیری چیزهایی شنیده باشید.

پدیده ای زیستی است که:

 • علت پیروی جوجه اردک ها از اولین فردی که آنها پس از سردرآوردن از تخم مواجهه می شوند را تبیین می کند.
 • در شرایط نرمال این چنین حسی وجود دارد به دلیل آنکه احتمال دارد جوجه ها ابتدا هر شی ای را مادر خود بدانند.

بسیاری از روانشناسان فکر می کنند که افراد نیز از والدین خود نقش می پذیرند.

و این نوع نقش پذیری بر انتخاب نوع فردی که ما بعداً در زندگی جذابتر می دانیم اثر می گذارد.

 • تحقیقات گذشته نشان داده اند که مردان و زنان با گرایش به جنس مخالف.
 • هنگام بحث از رنگ مو و رنگ چشم یک الگوی مشخص دارند.
 • و این الگو با والد مخالف جنس خود مطابقت دارد.

تاثیر والدین بر ازدواج

البته بسیاری از ما رنگ چشم و موی مشابهی همچون والدین خود داریم.

 • به این دلیل، مهم است که آزمون شود آیا ما شریکی شبیه به خود را ترجیح می دهیم ؟
 • یا به شبیه به والدین خود که در نهایت والدین پیروز میدان هستند؟

ما همچنین می دانیم که زنانی که در کنار پدری سالخورده بزرگ می شوند شریک سالخورده برای خود برمی گزینند.

زوزنا استیربوا از دانشکده چارلز پاراگوئه همگام با همکاران تحقیقاتی اش در پاراگوئه و ساو پاولو قصد داشت .

میزان تأثیر حالات فیزیکی والدین ما بر ترجیحات ما را بررسی کند.

شماره های تماس 01

تست جذب شدن به شباهت والدین

آنها از ۹۰۰ نفر که به سمت مردان کشش داشتند دعوت به عمل آوردند:

تقریباً۷۵۰ زن دگرجنس خواه و ۱۵۰مرد همجنس گرا.

به هر یک از داوطلبان عکس پنچ در پنج مشبکی نشان داده شد.

هر تصویر شامل یک عکس سایه سیاه از مرد عریان بود.

وظیفه داوطلبان:

 • انتخاب مردی که بدنش دارای شباهت بیشتری با بدن آنها (اگر مذکر بودند).
 • یا با بدن شریک ایده آل خود شباهت بیشتری با شریک فعلی داشته باشد.
 • یا جدیدترین شریک و شباهت بیشتر با پدر خود داشت .
 • در صورت به یادآوردن تصویر او در دوران کودکی خود.

اما این تصاویر به طور تصادفی انتخاب نشدند.

آنها از کتاب دهه۱۹۵۰ مرد اطلسی گرفته شدند .

که اندام های مردان گوناگون را براساس ریخت بدنی آنها به تصویر می کشید.

ریخت بدنی اندام یک مرد از سنخ لاغر کشیده تا عضلانی و چاق فرق می کند.

به زبان ساده تر، یک مرد می تواند لاغر، چاق، عضلانی یا چیزی ما بین این ها باشد.

تفاوت مردان همجنس گرا با زنان دگرجنس خواه

 • استیربوا دریافت که مردان همجنس گرا و زنا دگرجنس خواه .
 • در اولویت های خود برای اندام مردان متفاوت نیستند.

و هر دو مردان و زنان مردی را ترجیح دادند که:

تا حدی بین بدن سنخ عضلانی و لاغر قرار داشت و مرد چاق را ترجیح ندادند.

 • وقتی که بحث از شریک واقعی می شد.
 • مردان همجنس گرا و زنان دگر جنس خواه نسبت به یکدیگر تفاوت داشتند .

و اول از همه، تنوع زیادی در اندام شریک واقعی نسبت به ایده آل دیده می شد.

تفاوت مردان و زنان درجذب شدن به شریک زندگی

 • تصور مردان همجنس گرا از شریک خود اندامی چاق تر (یا دست کم از نظر داوطلب چاق تر باشد) بود.
 • و زن دگرجنس خواه برای انتخاب شریک به بدن عضلانی تر گرایش داشت.

در مورد انواع اندام پدران چه طور؟ محققان دریافتند که شکل بدنی شریک ایده آل آنها شبیه به شکل بدن پدران آنها بود.

این اثر ضعیف بود اما در همه سه مؤلفه وجود داشت:

 • سنخ بدنی لاغر (اندومورف)، سنخ بدنی عضلانی (اکتومورف) و سنخ بدنی چاق (مزوفورف).

جذب شریک زندگی شدن در دنیای واقعی

اما، این اولویت ها ظاهراً به انتخاب های شریک در دنیای واقعی انتقال نمی یابد.

زیرا داوطلبان گزارش کردند که اندام پدران آنها و شریک های واقعی آنها نه مشابه بود و نه متفاوت.

این می تواند به دلیل تحمیل توانایی ما برای انتخاب والدین ما باشد.

 • اما ممکن است مجبور به مصالحه باشیم .
 • از آنجایی که شریک ایده آل ما تمایلی به ما نداشته باشد.
 • ممکن است برای ما ویژگی های دیگری نسبت به قیافه بدنی باارزش باشد.
 • و بنابراین در عوض شریکی را انتخاب می کنیم که دارای بیشتر این ویژگی ها باشد .
 • یا ممکن است دو طرف نقطه نظرات مشترک محدودی نسبت به انتخاب شریک داشته باشیم.

جذب شدن ما به سمت افرادی شبیه به والدین خود

تاثیر روابط کودکی در جذب شریک زندگی

محققان با تجزیه و تحلیل بیشتر نشان دادند که زنانی که روابط کودکی خوبی با پدر خود را گزارش کردند.

به احتمال بیشتری ترجیحات بدنی مردانی مشابه با پدران خود را بیان می کردند.

این نشان دهنده حسی همچون پنداشتن نقش پذیری به عنوان روش الگوسازی انتخاب شریک متناسب با والدین خود است.

به عبارتی دیگر، ممکن است زنان به طور ناخودآگاه درک کنند که پدران آنها نمونه خوبی از یک شریک ایده آل است.

اما اگر صدق کند، دلیل عدم ارتباط بین کیفیت ارتباط پدر و فرزند و ترجیحات جفت گزینی مردان همجنس گرا واضح نیست.

همانطور که محققان اشاره کردند می تواند بدان دلیل باشد .

که مردان همجنس گرا و همجنس بازها مستعد گزارش روابط بی کیفیت تری با والدین هستند .

و احتمال می رود که  در تمام مدت اثرات شبه نقش پذیری بین آنها به چشم می خورد.

در نتیجه ضروری است که والدین و کودکان روابط خوبی داشته باشند.

 

 

منبع: مقالات کانون مشاوران ایران


مشاوره در برترین مراکز مشاوره مورد تایید کانون مشاوران ایران

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.