مرکز مشاوره

خانم ها مواظب گوشه گیری همسر خود باشند

خانم ها مواظب گوشه گیری همسر خود باشند

در بعض از موارد با اینکه زوجین در کنار هم هستند رفتارشان مانند غریبه ها می شود و رابطه آنها رو به

سردی می رود زیرا در طول روز مشغول کار می شوند و یکدیگر را فراموش می کنند و فرصتی برای با هم

بودن ندارند.

از جمله موضوعاتی که برای مرد اهمیت دارد ارزشمند بودن و دوست داشتن از طرف همسر است ، زنان

باید وقت بیشتری را با همسر خود باشند حتی برای نیم ساعت هم با آنها صحبت کنند.

برخی از مردان  وقتی از سرکار بازمی گردند گوشه گیر می شوند این مسئله مربوط به محیط کارشان

است و نمی توانند درباره آن صحبت کنند که زنان نمی توانند این موضوع را تحمل کنند.

نشانه های مثل : عصبی شدن ، ساکت ماندن را در مردان باید جدی گرفت در این جور مواقع همسر باید

بدون نصحیت و سرزنش در فرصت مناسب سر گفتگو را با مرد خود باز کند و مشکلش را متوجه شود.

همه افراد به اندازه هم اجتماعی نیستند انتظار شباهت را نباید داشت ، شخصی که درون گرا است نباید

تصور کرد که او از اجتماع دوری میکند و دچار اختلال شده است ، زیرا تفاوت های فردی باعث متفاوت

بودن میان انسانها می شود و شخصیت افراد را معلوم می کند ، این تفاوت ها تا وقتی که مشکل ناراحتی

برای فرد نداشته باشد جای هیچ نگرانی نمی باشد.

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.