مرکز مشاوره

سخت گیری کردن بیش از اندازه به کودک

دردسر سخت گیری کردن بیش از اندازه به کودک

سخت گیری کردن بیش از اندازه به کودک: یکی از رفتارهایی که برای والدین آزار دهنده است.

اینکه کودک بخواهد با خشونت به درخواست  خود برسد.

در این مواقع والدین نباید به کودک توجه کنند و در خواستش را اجابت کنند.

با یک صحبت دوستانه و با محبت با فرزندشان آسیب های رفتاری او را یاد آوری کنند. محبت و توجه به

کودک بسیار مهم است ، والدین در رفتارهای خود دقت کنند و از برخورد هایی مثل : ضرب و شتم کودک ،

فحش دادن و پرخاشگری برای اینکه خواسته خود را تحمیل کنید بپرهیزید زیرا کودکان از رفتارهای والدین

الگوبرداری می کنند.

والدین نباید برای کارهای بی ارزش به کودک سخت بگیرید زیرا موجب رنج بردن و مخالفت همیشگی

کودک با والدین می شود.

شماره های تماس 01

والدین نباید برای فرزند خود مرز مشخصی را برای سخت گرفتن در نظر بگیرند ، سخت گرفتن ممکن است

اثرات منفی و مثبت داشته باشد که باید نسبت به رفتارهای کودک آگاهی داشته باشند و نسبت به رفتارها

واکنش به موقع و درست نشان دهند و مرزها را رعایت کنند.

 

منبع: کودک و نوجوان


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.