مرکز مشاوره

سلامت و عزت نفس کودکان

سلامت و عزت نفس کودکان

سلامت و عزت نفس کودکان:حمایت از کودکان در طول تغییرات آموزشی می تواند به سلامتی و عزت نفس کمک کند

طبق مطالعات جدید محققان در دانشگاه فنلاند، وقتی پدر و مادر ها از استقلال فرزندانشان در گذار های آموزشی حمایت می کنند.

باعث ایجاد سلامت و عزت نفس بیشتری می شوند و احتمال افسردگی را کاهش می دهند.

حمایت از سلامت و عزت نفس کودکان

این یافته ها به همه ی گذار های آموزشی بالاترِ دانش آموزان مربوط می شود:

از دبستان تا دوره ی راهنمایی، از راهنمایی تا دبیرستان و از دبیرستان تا دانشگاه.

تاثیرات مثبت آن با افزایش سن کودک افزایش می یابد.

پدر و مادر ها می توانند با دادن انتخاب های بیشتر مطابق اهداف آموزشی آنها، فراهم کردن انعطاف پذیری.

در محیط ساختار یافته و با مهیا کردن محیط آنها  برای موفقیت.

استقلال کودک را برانگیزانند. همچون تشویق کردن کودکان برای خوانا، آراسته و مرتب نوشتن تکالیفشان.

محققان تاکید کردند که حمایت از استقلال، که پدر و مادر ها آن را فراهم می کنند.

در طول هر سه ی این گذار ها از افسردگی جلوگیری می کند و عزت نفس نوجوانان را در دو مرحله ی گذارِ آخر افزایش می دهد.

شماره های تماس 01

تاثیرات مثبتِ حمایت از استقلال کودکان و نوجوانان

یافته ی مهم این است که تاثیرات مثبتِ حمایت از استقلال همچنان که کودک بزرگتر می شود افزایش خواهند یافت.

دکتر کاتارینا سالملا آرو گفت: «در گذشته تصور می شد که پدر و مادر ها فقط در استقلال کودک نقش مهمی دارند.

اما این تحقیق اهمیت آنها را در طول نوجوانی و حتی بزرگسالی بیان می کند.»

برای مدت زیادی، اهمیت خود سامانی فقط در ارتباط با سلامت و موفقیت در زندگی مورد تاکیید قرار می گرفت.

با این وجود، یافته های جدید حاکی از این است که پدر و مادر ها و کودکان همچنان تاثیر قوی، متقابل و منظمی بر سلامت یکدیگر دارند.

برای مثال فرزند پروری بر سلامت فرزندان تاثیر می گذارد، و سلامت فرزندان همچنین بر پدر و مادر تاثیر می گذارد.

در حقیقت نسبت به نگرش قبل، فرزندان نقش موثرتری در تاثیر حمایت والدین برای استقلالشان ایفا می کنند:

زمانی که فرزندان کمتر خوب عمل می کنند، پدر و مادر ها مایلند مداخله بیجا کنند و کنترل را بدست گیرند.

درواقع از استقلال فرزندان کمتر حمایت می کنند.

سالملا آرو گفت: «هرچند، از دیدگاه سلامت جوانان، برای پدر و مادر ها مهم خواهد بود.

که در این مواقع بیشتر از آنها حمایت کنند، چرا که ثابت شده حمایت از استقلال فرد افسردگی را کاهش می دهد.»

این تحقیق شامل ۲۰۰۰ فارغ التحصیل جوان می شود که محققان مسیر تحصیلی و سلامتشان را در طول همه ی گذار های تحصیلی پیگیری کرده اند.

این پژوهش با کمک  پروژه ی LEAD و تحت نظارت برنامه ی آکادمی Future of Learning, Knowledge and Skills Academy

و مطالعه ی میان رشته ای  Mind the Gapتحت نظارت برنامه ی Human Mind Academy انجام شده.

 

منبع: مقالات کانون مشاوران ایران


 مراکز مشاوره کودک مورد تایید کانون مشاوران ایران

 

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.