مرکز مشاوره

سن طلایی آموزش قانون به کودک

سن طلایی آموزش قانون به کودک

بیشتر والدین از لجبازی کودکان خود در برابر خواسته هایشان  گله مند هستند اما باید دقت کنند که

آموزش رفتار درست فقط پیش از مدرسه نیست.

کودک در سن ۷ سالگی بزرگتر شده و رفتار اجتماعی پیدا میکند ، در رفتارهای هم سالانش دقیق تر

شده و آن را درک میکند. دیگر به وسیله بازی نمیتوان او را به انجام کار درست متقاعد کرد بلکه در این

سن باید به او قانون را آموزش داد.

اولین شرط وضع قانون این است که به کودک اجازه دهید درباره مقررات و احساسات خود با شما صحبت

کند زیرا در سن ۵ تا ۶ سالگی کودک میتواند درباره یک قانون منصفانه به شما کمک کند ولی به این معنی

نیست که خواسته اش را بپذیرید و در برابر او کوتاه بیایید.

بعضی از محدودیت ها به کمک کودک و بعضی محدودیت ها را خودتان اداره کنید،اما در مقابل انجام ندادن

کودک در برابر مقررات با او با خشونت صحبت نکنید.

محدودیت ها را به طور واضح به کودک بازگو کنید و از کلمات گنگ خودداری استفاده نکنید ، زیرا

کودک باید به طور دقیق بداند چه انتظاری از او دارید.

اگر کودک دلیل وضع قوانین بداند بهتر به آن عمل میکند مثلا : حق نداری با دوچرخه به خیابان بروی.

این جمله بدون دلیل میباشد ولی اگر به جای آن بگویید : با دوچرخه خیابان نرو زیرا به تو آسیب میزند.

در این صورت پذیرفتن قانون برای کودک بهتر صورت میگیرد.

 

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.