مرکز مشاوره

شخصیت حقیقی تان را برملا کنید

شخصیت حقیقی تان را برملا کنید

تست روانشناسی رایگان شخصیت واقعی

آیا به خویشان ، آشنایان و دوستان و اشخاص غریبه این اجازه را می دهید که شخصیت واقعی شما را کشف کنند. یا اینکه دوست دارید شخصیت شما مرموز و ناشناخته باشد و کسی که در حقیقت نیستید به چشم بیایید؟ در باره مثالهای آورده شده در تست پائین شما کدام جواب را انتخاب می کنید؟

 

 • آیا عواطفی مانند خودرای بودن، یکدندگی و حسادت از علائم ضغیف بودن شخصیت شما می باشند؟

الف: من این علائم را از خودم نشان نمی دهم چون عکس العمل طرف مقابل را در برابر این عواطف نمی دانم

ب: شاید مقدار کمی از این علائم را بروز دهم

ج: یقینا اگر این احساسات را در خود بیابم آن را بروز می دهم

د: چرا باید این احساسات را پنهان کنم؟

 

الف: در باره این جریان با کسی صحبت نمی کنم  چون نمی دانم همسرم چه واکنشی خواهد داشت

ب: ممکن است اندکی در باره این جریان صحبت کنم ولی در زمانی که احساس کنم در انتها به تفاهم خواهم رسید.

ج: ساعتهای متوالی در این باره صحبت می کنم.

د: بدون هیچگونه ترس و واهمه درباره این جریان صحبت می کنم.

 • در زندگی خود کارهایی کرده اید که در حال حاضر از انجام دادن آنها برای شما مایه شرمندگی است

الف: از بیان کاری که کرده ام خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس آن را با همه درمیان می گذارم  و هیچ دلیلی برای پنهان کردن گذشته خود نمی بینم

 • چیزهایی که شما موجب عصبانی شدن بیش از حد شما می شود برای مثال صف های عریض و طویل ، فروشگاههای پر از مشتری و مشتری هایی که رعایت ادب را نمی کنند….

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس آن را با همه درمیان می گذارم  و هیچ دلیلی برای پنهان کردن گذشته خود نمی بینم

 • احساسی را که در مورد شکل ظاهری خود دارید

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس آن را با همه درمیان می گذارم  و هیچ دلیلی برای پنهان کردن گذشته خود نمی بینم

 • موضوع هایی که همیشه موجب نگرانی شما می شود حتی ترسهایی که بدون منطق و کودکانه است

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس آن را با همه درمیان می گذارم  و هیچ دلیلی برای پنهان کردن گذشته خود نمی بینم

 • کسب موفقیت ها، تواناییها و مدارجی که تا این زمان بدست آورده اید

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس آن را با همه درمیان می گذارم  و هیچ دلیلی برای پنهان کردن گذشته خود نمی بینم

 • دلواپس هستید که اگر بعضی از کارها را انجام دهید به آن ها عادت کرده و زیاده روی کنید، مانند زمانی که با دوستان خود می گذرانید ، بیرون بودن از خانه تا پاسی از شب، غذا خوردن های متوالی در رستورانها، برقرار کردن ارتباطات بسیار صمیمانه با افراد غریبه

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس درباره آن به همه می گویم

 • گاهی اوقات برای انجام بعضی از کارها   توانایی ندارید و این مسئله را یکی از نقاط ضعف خودتان می دانید

الف: از عنوان کردن موضع  خودداری می کنم چون نمیتوانم حدس بزنم که طرف مقابل پس ازآگاه شدن از جریان چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد

ب: ممکن است اگر نیاز باشد بطور اختصار در مورد آنها صحبت کنم

ج: ساعتهای متمادی در باره آن صحبت می کنم

د: بدون دغدغه و ترس درباره آن به همه می گویم

 • در خانه از حیوانات خانگی نگهداری می کند ولی بعضی از نزدیکانتان از این کار راضی نیستند

الف: در باره این جریان با کسی صحبت نمی کنم  چون نمی دانم عکسی العمل طرف مقابلم پس از آگاه شدن از آن چه خواهد بود

ب: ممکن است اندکی در باره این جریان صحبت کنم ولی زمانی این کار را خواهم کرد که احساس کنم در انتها با او به تفاهم خواهم رسید

ج: ساعتهای متوالی در این باره صحبت می کنم

د: بدون هیچگونه ترس و واهمه درباره این جریان صحبت می کنم.هیچ دلیلی وجود ندارد که از بیان آنچه باور دارم شرمنده باشم


پاسخ های تست شخصیت شناسی روانشناسی رایگان

حالا برای هر جواب الف ۱ نمره ، هر جواب ب ۲ نمره، جواب ج ۳ نمره و جواب د ۴ نمره به خودتان بدهید

نمرات ۱۰ الی ۱۷نشان می دهد که شخصیت شما بسته است.

 از ارتباط نزدیک با دیگران خرسند می شوید اما از اینکه کسی بخواهد از زندگی خصوصی و اطلاعات فردی شما آگاه شود ناراحت می شوید مگر اینکه با آن شخص ارتباط صمیمانه و نزدیکی داشته و بطور کامل به او اعتماد کنید. این کار خوبی است که شما اسرار زندگی خود را به کسی نمی گویید ولی پنهان کردن همه عواطف و عقیده هایتان زیاد خوب نیست. شما می توانید گاهی اوقات در شرایط نامساعد از افراد دیگر و عقایدشان بهره مند شوید و یا از اینکه آدمهای مطلع به شما مشورت دهند سود ببرید. داشتن شخصیت مخفی و مرموز چندان خوب به نظر نمی رسد و اطرافیانتان برای اینکه بیشتر شما را بشناسند نیاز به برقرای ارتباط با شما دارند.

رد و بدل کردن اطلاعات در یک حد عادی و نرمال بسیار خوب است . شما می توانید از بروز دادن ایده ها و گفتگوهای ساده و کوچک شروع کرده تا با دیگران بتوانید وارد صحبت شوید و ارتباطی صمیمی و خوب را بدست آوردید. برای شروع می توانید با اعضای خانواده و یا دوستان نزدیکتان وارد صحبت شوید.

نمره ۱۸ الی ۲۸شما آدمی میانه رو هستید.

یعنی در عین اینکه اسرار زندگی خصوصیتان را  برای خود حفظ می کنید، می دانید که چگونه می بایست ارتباط صمیمی و خوبی با دیگران داشته باشید و چگونه از ایده ها و هدفهایتان با آنها صحبت کنید و از این طریق به خودتان و دیگران فرصت ایجاد دوستی و صمیمیت را می دهید.

نمره های ۲۹ الی ۴۰شما بسیار آزاد و بی محابا در مورد زندگی شخصی و مسائل خصوصی خودتان با اطرافیانتان به صحبت می پردازید.

شما می بایست کمی بیشتر احتیاط کنید. این کار خوب نیست که شما اینگونه بی پروا اطلاعات شخصی و با ارزش زندگی خودتان را به دیگران بگویید. در بعضی اوقات  این کار شما نشانه ای از بی امنیتی و داشتن احساس  گناهکار بودن و نیاز داشتن  بیش از اندازه به اینکه از جانب دیگران پذیرفته شوید. اگر گاهی مواقع احساس می کنید که دیگران عکس العمل مناسبی به صحبت های شما بروز نمی دهند و حتی در بعضی موارد  معذب می شوند باید پی ببرید که شما بیش از اندازه آنها را  به حریم خصوصی تان وارد کرده اید

منبع: مشاورانه


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

 

administrator

مقالات مرتبط

8 نظرات

 • رضا , مارس 25, 2015 @ 8:40 ق.ظ

  سلام من به خواستگاری خانمی رفتم و صادقانه خودم رو معرفی کردم حتی از مسایل بسیار ریز زندگی خودم رو گفتم و احساس می کنم که بسیار شبیه هم هستیم هم از لحاظ خانوادگی و هم عقیده های مذهبی اما یه موضوعی من رو اذیت می کنه و اون این هست که ایشون می گه که آدم پرخرجی هستم نه ولخرج من هم کارمند اداره تامین اجتماعی هستم با حقوق ۱۲۰۰۰۰۰ تومن در ماه این موضوع رو چه طور حل کنم که ایشون رو هم از دست ندهم چون به ایشون علاقه مند شدم و هم این نگرانی خودم بر طرف بشوم ممنون از شما

  • Anonymous , مارس 25, 2015 @ 12:29 ب.ظ

   خب تا با کسی معاشرت و مراوده نداشته باشید نمیتونید در مورد شخصیتش نظر قطعی بدید … بهتره در مورد حقوقتون با ایشون صحبت کنید … چون الزاما” همونطور که خودش گفته شاید ولخرج نباشه … ولی باید بدونه با چه شرایطی وارد زندگی شما میشه و نباید انتظار زیادی از شما و زندگی با شما داشته باشه …
   حتما” در این موارد مشاوره کنید
   در این مورد میتونید با این شماره مشاوره تلفنی داشته باشید
   ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

   ۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵

   ۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴

 • البرت , ژانویه 3, 2016 @ 5:45 ب.ظ

  با سلام من یه پسری جوانی را می شناسم که در این اواخر یه اقایی به طور مکرر مزاحم وی شده و همش بهش میگه من دوستت دارمو من می خوامت و از این حرف ها حالا این اقا پسر که منو میشناسه امده از من راهنمایی بگیره که باید چه کار کنه که اون اقا ازش دست برداره؟باید به چه کسی بگه؟ به کجا مراجعه کنه؟ منم موندم که چی بهش بگم واقعا نمی دونم که چجوری باید راهنمایی کتن این بنده خدا رو………این شخصی که گفتم همسایه ما هست و یجوری دوست منه من یه بار گفتم بهش که برو باهاش رک بگو که بره پی کارش و اگه نره به پلیس خبر بده اما میگه هیچ عکس العملی نشان نداد.حالا واقعا به کجا باید مراجعه کرد؟؟؟

  • ◄Responder► , ژانویه 4, 2016 @ 9:32 ب.ظ

   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   دفتر قیطریه:
   ۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
   دفتر سعادت آباد:
   ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه
   دفتر شریعتی:
   ۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

 • س , نوامبر 18, 2016 @ 2:29 ب.ظ

  سلام خسته نباشید
  شوهر من بیش از حد عاشق خانوادشه مخصوصا خواهر بزرکترش در صورتی که بیش تراختلافات ما باعثش همین خواهرش بوده به خصوص وقت عروسیمون مه به خاطر مذهبی بودنش باعث شد مه ما نتونیم اون طور که دلمون میخواست عروسی بگیریم و حتی بیشتر زمان عروسی رو بیرون تالار بود، اما بازهم شوهر دوسش داره و همیشه حرف خانوادشو به حرف من ترجیح میده، اما برعکس اون ار برادر من متنفره. از این وضیعیت خسته شدم. جیکار کنم؟

  • راهنما , نوامبر 19, 2016 @ 11:38 ق.ظ

   در صورتی که همسر شما به خانواده خود وابستگی زیادی دارد می‌توانید از راهکارهای زیر برای کاهش این وابستگی کمک بگیرید:
   ۱- همسرتان را متوجه این موضوع کنید که دخالت‌های خانواده‌اش سبب بروز اختلاف و فاصله بین شما شده است. به آرامی و با احترام با او صحبت کنید، شما یک زوج هستید پس او را متقاعد کنید؛ به او بگویید پدر و مادرش مشاورهای خوبی هستند و شما می‌توانید از آنها راهنمایی بگیرید اما در نهایت باید با هم‌فکری یکدیگر تصمیم نهایی را بگیرید.
   ۲- در زمان گفت‌وگو با همسرتان پیش‌داوری نکنید؛ به مواردی که اتفاق افتاده و به صورت تجربی پیش آمده اشاره کنید و روی موارد موجود اظهار نظر کنید. برای او مثال بزنید که با توصیه‌های خانواده‌اش چه نتایج تلخ و غم‌انگیزی برایتان حاصل شده است و اگر دخالت خانواده او نبود این مشکلات پیش نمی‌آمد.
   ۳- او را متهم نکنید تنها آثار کارش را به او گوشزد کنید.
   ۴- با همسرتان ارتباط صمیمی‌تری داشته باشید تا او شما را محرم بداند و احساس نزدیکی بیشتری با شما بکند. با او صحبت کنید تا او نیز تشویق شود حرف‌هایش را به شما بزند.

   اختلال شخصیت وابسته
   اگرچه وابسته بودن و اتکای به دیگران ویژگی اساسی اختلال شخصیت وابسته است، اما تا وقتی نشانه های دیگری وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که فرد دارای اختلال شخصیت وابسته است، زیرا همه ما گاهی اوقات در کارهای خود از دیگران کمک می خواهیم و گاهی نسبت به فردی خاص احساس دلبستگی زیادی می کنیم و تمایل داریم که بیش تر اوقات در کنار او باشیم. این حالت ها در حد مشخصی، طبیعی محسوب می شوند و حتی فقدان آن ها می تواند به منزله بیماری باشد.
   اما افرادی که به اختلال شخصیت وابسته مبتلا هستند در حد افراطی به دیگران وابسته اند و به طور مداوم به اطمینان جویی از سوی دیگران نیاز دارند، عدم تحمل تنهایی و حساسیت داشتن به طرد شدن در آن ها زیاد دیده می شود، با دیگران بیش از حد موافق اند، به عبارتی جرئت مخالفت کردن با دیگران را ندارند. آن ها قادر نیستند به میل خود عمل کنند و خود انگیخته باشند و از این که دیگران آن ها را ترک کنند به شدت می ترسند. زیادی فروتن هستند و مدام نیاز به تأیید دیگران (مثلا مادر یا پدر) دارند و در روابط بین فردی خود بدون مرز هستند؛ یعنی به راحتی به دیگران اجازه می دهند که حقوق آن ها را زیر پا بگذارند.
   درمان اختلال شخصیت وابسته اغلب نتیجه بخش است. در صورتی که اوضاع مساعدی فراهم باشد، این بیماران از درمان استقبال می کنند. درمان ها در دو دسته کلی دارودرمانی و روان درمانی طبقه بندی می شوند. رفتاردرمانی، شناخت درمانی و روان درمانی بینشی نیز از جمله درمان های غیر دارویی هستند که می توانند به صورت انفرادی، گروهی یا به صورت زوج درمانی اجرا شوند.
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

 • صالح , جولای 8, 2017 @ 12:49 ق.ظ

  سلام ..مدت یک ساله که ازدواج کردم.اوایل ازدواج فهمیدمم ک همسرم با خانومی در ارتباطه وقتی متوجه شدم بهش گفتم و با کلی حرف زدن بهم فهموند ک اون رابطه مال قبل ازدواج بوده و اون خانوم هنوز دست بردارش نبود ک بعد کلی اتفاق فهمیدم ک بهش گفته من زنمو زندگیمو دوست دارم و رابطشون تموم شد..الان مشکلم اینه ک نمیتونم بهش اعتماد کنم همش گوشیشو چک میکنم خیلی عذاب میکشم همش فک میکنم نکنه الان باکسیه..خواهش میکنم کمک کنین

  • مشاور , جولای 8, 2017 @ 11:05 ب.ظ

   با سلام
   وقتی مطمئن شدید که ایشون گفتند زن و زندگیشون رو دوست دارند .خب بهتره اطمینان کنید .و شکاک بودن شما فقط زندگی شما را نابود می کند .توجه داشته باشید که وقتی مردان علاقه داشته باشند ولی مدام بدبینی طرف مقابل را ببیند از زندگی سرد می شوند و این به ضرر شما خواهد شد .درسته شما به خاطر جریان گذشته شک دارید ولی توجه داشته باشید .که هر کسی ممکن است در گذشته خطایی انجام دهد در زندگی مهم است که گذشت داشته باشیم و به خاطر تداوم زندگی از مسائلی بگذریم .صحبت در رابطه با این مساله با همسرتون خیلی کمک کننده خواهد بود چون این اطمینان را به شما خواهد داد که ایشون قصد و منظوری نداشتند و اکنون به زندگی و شما تعهد دارند و پایبند هستند .
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.