مرکز مشاوره

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

این یک گفته قدیمی اما با این حال هنوز هم صدق می کند.

که هنگامی که بحث از ارتباط به میان می آید:

تفسیر مدیریت تعارض 

 • تفاوت ها اجتناب ناپذیر هستند اما تعارض رویدادی اختیاری است.

تفاوت ها ناچارا به دلیل تفاوت در نقطه نظرات،دیدگاه ها و گرایش های مختلفی ایجاد می شوند.

تعارض زمانی ایجاد می شود که یکی یا هر دو طرف تلاش می کنند.

تا بلاجبار یکدیگر را وادار به پذیرفتن دیدگاه های خود کنند.مدیریت تعارض

 • ما جذب افرادی می شویم که با ما تفاوت دارند خارج از تمایل درونی به تجربه تمامیت.

بسیاری از ما متوجه شده ایم که وجود این تفاوت ها اغلب موجب اضطراب می شود .

و این می تواند به شکل قضاوت، خشم یا تکانشگری در برابر کنترل بروز یابد.

شماره های تماس 01

علت ایجاد تعارض

آنچه موجب تعارض می شود همواره ترس است.

اگر دو نفر وارد یک رابطه مشروط شوند تعارض صرفاً رخ می دهد.

اگر ما دچار تعارض شویم نه تنها لزوماً به معنای رابطه ای مشروط است.

بلکه به معنای آن است که در آن لحظه ما دشمن یکدیگر می شویم.

و به دنبال دوری از هر نوع فقدان یا به دست آوردن چیزی حاکی از چشم و هم چشمی یا هردو با هم هستیم.

وقتی ما همچون دو رقیب با هم رابطه برقرار می کنیم .مدیریت تعارض

به جای دو یار؛ تشدید ترس های متقابل ما، تفاوت ها را تبدیل به تعارض می کند.

راه حل فرار از تعارض

 • راه حل اینست که تنش ها را قبل از تشدید غیر فعال کنیم .
 • و یکی از بهترین راهها برای این کار مداخلات اولیه است .
 • البته  قبل از آنکه امور از بد به بدتر برسند.

به محض آگاهی یکی از طرفین از احساس ناراحتی.

واقعیت را بدون مقصردانستن یا شرمنده کردن یکدیگر، حسی که دارید بگویید.

صرفاً توصیف احساسات خود در راستای تسکین تنش ها و تسهیل ارتباط شما.

با صداقت و سندیت نیاز به پیمودن راهی طولانی دارد.مدیریت تعارض

مدیریت تعارض2

توجه به گفتار در حل تعارض

اظهاراتی مانند:

 • “من متوجه ام که سینه ام گرفته و نفسم بالا نمی آید”
 • “می ترسم مبادا چیزی بگویم که وضع به جای بهترشدن بدتر شود .
 • بنابراین نمیخواهم صحبت کنم”.
 • “من ناراحت، خشمگین، ترسناک و اندوهگین هستم”.
 • ” من نمی گویم که تو مقصری”.
 • “فقط از روی امیدواری به تو می گویم با هم بمانیم و از یکدیگر جدا نشویم”.
 • “من متوجه هستم که الان میخواهم با حرف تو را آرام کنم .
 • تا با احتمال کمتری دستخوش برون ریزی هیجان ها شوم”.

استدلال آشکاری که این نمونه ها را به جریان می اندازد آن است که:

آنها هر یک مثالی از میل به آسیب پذیری را نشان می دهند .

که به شکل تمایل به گفتن جملات “من” به جای “تو” نشان داده می شود.

هر چه بیشتر روی تجارب خود تاکید کنید تا تجارب و اشتباهات طرف مقابل.

آنها کمتر احساس تهدید و تدافعی خواهند داشت.

و انها در طول مکالمه بیشتر گوش فرا می دهند و همراهی می کنند.

البته، مطمئنا ممکن است راههای دیگری وجود داشته باشند .

که ما می توانیم تنش ها را کاهش داده و جو بهتری برای حل تعارض خلق کنیم .

اما حفظ آهنگ احترام و صداقت در دیالوگ ها برای ایجاد نتایجی سودمند کاری اساسی است.

تبدیل تفاوت ها به تعارض

اگر ما نمی توانیم از تبدیل تفاوت ها به تعارض جلوگیری کنیم .

بهترین کار بعدی پایان دادن دعوا است بدون قطع ارتباط با همسر خود.

استیفن ایون این را “مهارکردن سقوط در دوزخ” می نامد.

اگر این کار امکانپذیر نیست بهترین کار بعد پیشنهاد دادن آرامش .

با گفتن حرفی مخصوص برای اطمینان خاطر دادن به همسر خود است.

که شما مشتاق تلاش صادقانه برای ایجاد درک بهتر هستید.

ما می توانیم به دنبال یافتن آن چیزی باشیم که همسر ما نیاز دارد تا بتوان موقعیت را بهتر حس کرد.

ما می توانیم هنگام احساس رنجش در برابر وسوسه گفتن جملات رکیک پافشاری کنیم.

و در عوض درک کنیم آنها نیز از چیزی ناراحتند که آن را بیان می کنند.

اثرات چنین آسیب پذیری می تواند خنثی شود.مدیریت تعارض

مسلماً، افکندن سپرهای دفاعی که آسیب پذیری ایجاب می کند .

در کلام راحت است تا عمل کردن اما با گذشت زمان و با تمرین، عمل کردن طبیعی تر و ساده تر می شود.

و عمیقا، به شدت با محیط صداقت و اعتماد پیوند می یابد.

مدیریت تعارض3

دستورات برای مدیریت تعارض

برخی دستورالعمل های دیگری که منجر به مدیریت تعارض می شوند .

شامل موارد زیر هستند:

صداقت

 • همانطور که آشکار است، بسیاری از ما براحتی دستاویز دروغ های سفید.
 • یا اشکال دیگری از خیانت مانند اغراق، آسمان و ریسمان بافتن، حقیقت ناقص.
 • حسن تعبیرها یا اخبار کذب می شویم.مدیریت تعارض
 • خط پایان زمانی است که قصد گمراهی یا فریب به شکل خیانت نمایان می شود.
 • و فوراً یا بعدا سوءنیت منجر به تعارض می شود.

عدم برچسب زدن

 • این عمل همواره ایجاد کننده تعارض است و هرگز سودبخش نیست.

عصبانی نشوید

 •  وقتی که حالات خلقی طغیان می کنند زمان تماس فیزیکی مناسب نیست.
 • چنین حرکاتی در این مواقع مستعد تقویت احساس ترس، اضطراب و تهدید است.

چیزی پرتاب نکنید 

 • چیزها را به طرف افراد، دیوارها یا هرجایی پرتاب نکنید
 •  اگر انگیزه شکستن یا پرتاب چیزی فوران می کند .
 • سعی کنید تا آن را به سمت اعمال غیرخشنی مانند ورزش سخت.
 • نوشتن ژورنال یا روش دیگری را برای آرام کردن خود انتخاب کنید.

تهدید یا اتمام حجت نکنید

 • تفاوت زیادی در گفتن چیزی مانند من خیلی ناامیدم .
 • و یا من نمیدانم چکار کنم و تهدید به طلاق وجود دارد.
 • در حالی که طلاق ممکن است گزینه درستی باشد .
 • اوج جر و بحث زمان گفتن و بحث کردن از آن نیست.

صحبت کنید

 • بدون مقصر دانستن و قضاوت کردن یکدیگر. 
 •  اظهارات” من” گاهی اوقات کمک زیادی به این مورد می کند.

از محرومیت ها استفاده کنید

 •  هر یک از طرفین باید اقتدار لازم برای ایجاد محرومیت داشته باشد.
 • در زمانی که او به سطحی از خشم غیر قابل تحمل رسیده است.
 • درخواست محرومیت ها باید بدون چالش و در کمال احترام به جای آورده شوند.
 • این محرومیت می تواند به صورت یک زمان توافقی باشد تا اینکه گفتگو به حالت اول بازگردد.
 • بیان احساسات و نیازهای خود و نه نظرات و ارزشیابی های خود.

ناخواسته توصیه نکنید

 •  نصیحت را فقط وقتی پیش بکشید که درخواست می شود.
 • و حتی وقتی که درخواست شد با احتیاط باشد.

آرام با مکث و بازتابی صحبت کنید

 •  آرام تر صحبت کردن و کنترل وسوسه برای تسریع ارتباط .
 • موجب آسانتر لمس کرن احساسات و به حداقل رساندن احتمال خشم .
 • یا حرفهایی ناگهانی می شود که ممکن است بعدا احساس پشیمانی را در پی داشته باشد.

قدر شناس باشید 

 • در پایان هر مکالمه از همسر خود تشکر کنید حتی اگر به تصمیمی نرسیدید.
 • این امر همواره موجب افزایش حسن نیت و صداقت است.

این دستورالعمل ها تضمین نمی کند که ما مانع از تبدیل تفاوت ها به تعارض  شویم.

اما آنها به ما کمک می کنند تا ادامه دهیم.

هنر هدایت درست تفاوت ها

هنگامی ما دچار احساس در خود فرو رفتگی می شویم.

در جایی که میگوییم “ما از اینجا دوباره شروع می کنیم…”

مانند هر مهارت دیگر، هنر هدایت درست تفاوت های رابطه با گذشت زمان تبدیل به مهارت می شود.

و این مسئله با یک هدف مشترک شروع می شود.مدیریت تعارض

اینجا هیچ راه میانبری وجود ندارد و لحظات اجتناب ناچذیری از ناکامی، ناامیدی و آشفتگی وجود دارد.

اما اینها نیز می گذرند. همه چیزهای خوب ارزش خود را دارند.

و با ایجاد رابطه های سالم سود بیشتری نسبت به هزینه ایجاد خواهد شد.

 

 

منبع: مشاورانه


روانشناسی مدیریت تعارض در برترین مراکز مشاوره کانون مشاوران ایران

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

 

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.