مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کرمانشاه

مرکز مشاوره کرمانشاه

روبه رویی با مشکلات و مرکز مشاوره خوب

مسائل و مشکلات بسیاری هستند که محور اصلی زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند از جمله روابط فردی و اجتماعی ، احساسات درونی و نگرش نسبت به موضوعات متفاوت.گاهی ممکن است مشکلاتی در روابط ما به وجود بیایند که آرامش ما ار در زندگی برهم زنند مانند کم رنگ تر شدن روابط  و رفت و آمدها ، عدم اعتماد به اطرافیان و نزدیکان و از بین رفتن صمیمیت ها. ممکن است در اثر فشار های بیش از حد این مشکلات آدمی خسته و نا امید شود و در پی آن دچار مشکلات جدی از جمله افسردگی ، گوشه نشینی ، و رو آوردن به تنهایی میشوند.

شماره های تماس 01

مشاوره کرمانشاه

شما تنها با مراجعه به مرکز مشاوره کرمانشاه ، به بهترین روانشناسان و سرشناسترین مشاوران ایران در مرکز مشاوره وحدت، مرکز مشاوره بلوار ارشاد ، مرکز مشاوره فیض آباد و مرکز مشاوره دانشجو معرفی خواهید شد.

مشاوره خانواده وحدت ، مشاوره خانواده بلوار ارشاد ، مشاوره ازدواج وحدت ، مشاوره خانواده فیض آباد ، مشاوره ازدواج فیض آباد و سایر نمایندگی های مرکز مشاوره کرمانشاه آماده ارائه خدمات مشاوره ای در همه زمینه ها میباشند.

همسرم در زمان طلاق در دوران عادت ماهیانه بود

من چند سال پیش زنم را طلاق دادم و اون در زمان طلاق در دوران عادت ماهیانه بود و من چون عصبانی بودم گوش نکردم و طلاقش دادم.

آیا طلاق باطل است؟

باید چیکار کنیم ؟

اگر ازدواج دوم برای او و من صورت بگیرد تکلیف چیست؟

پاسخ

بله دوست گرامی طلاق باطل است و شرعا ازدواج دوم درست نیست .

اینکه شما گوش ندادید که خب مقصر بودید و باید اکنون زودتر مراجعه کنید به دفتر مربوط به طلاق و مساله را عنوان کنید تا به شما کمک شود چون ازدواج دوم هم کاملا اشتباه است و شرعا درست نیست برای هیچ کدام از شما دو نفر
به هر حال ریسک بزرگی انجام داده اید امیدوارم مساله حل شود و مشکلی پیش نیاید ولی بهتره حتما دقت نظر داشته باشید
در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
موفق باشید

طلاق در دوران عادت ماهیانه

با سلام اگر طلاق در دوران عادت ماهیانه خوانده شود باطل است؟

اگر طلاق در این دوران باطل است چیکار باید کرد ؟

ازدواج دوم در این صورت اشکالی ندارد؟

پاسخ

بله باطل است اصلا کسی که خطبه طلاق را بخواهد جاری کند در این رابطه سوال خواهد کرد که ابا مدت عده خانم گذشته یا خیر و اگر دروغی گفته شود و طلاق جاری شود خب شرعا طلاق باطل و این دو محرم هستند و خب ازدواج دوم منوط به رضایت همسر قانونی اول است.

مگر صرفا صیغه محرمیت باشد.

به هر حال این مسائل و مباحث شرعی اهمیت زیادی دارد که باید دقت داشته باشید و نباید نادیده بگیرید .به هر صورت امیدوارم این طور که می فرمایید نبوده باشد.

باز هم حتما از طرف مقابل سوال کنید اگر اطمینان خاطر ندارید و اگر واقعا در دوران عادت ماهانه بود نراجعه کنید برای ثبت و قرائت خطبه طلاق
به هر حال موفق باشید
در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
موفق باشید

مسأله ۲۱۳۷ـ زن باید هنگام طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و نیز شوهرش در آن پاکى با او نزدیکى نکرده باشد و اگر درحال حیض و نفاس که پیش از این پاک بوده با او نزدیکى نموده باشد بنابراحتیاط، طلاق کافى نیست، بلکه باید دوباره عادت شود و پاک گردد (شرح این دو شرط در مسائل آینده خواهد آمد).
مسأله ۲۱۳۸ـ طلاق دادن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
۱ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزدیکى نکرده باشد. ۲ـ باردار باشد. ۳ـ زن غایب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.
مسأله ۲۱۳۹ـ هرگاه زن را از خون حیض پاک مى دانسته و طلاقش داده، بعد معلوم شود که هنگام طلاق در حال حیض بوده طلاق او باطل است و بعکس اگر او را در حال حیض بداند و طلاق دهد، بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.
مسأله ۲۱۴۰ـ هرگاه کسى مى داند همسرش در حال حیض یا نفاس بوده اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود باید تا مدّتى که معمولاً از حیض یا نفاس پاک مى شود صبر کند.
مسأله ۲۱۴۱ـ هرگاه با همسرش نزدیکى کرده و بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند حیض ببیند و پاک شود، ولى اگر باردار باشد مى تواند بعد از نزدیکى کردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنین اگر یائسه باشد یعنى بیشتر از پنجاه سال داشته باشد.
مسأله ۲۱۴۲ـ هرگاه با همسرش که از حیض و نفاس پاک بوده نزدیکى کند سپس مسافرت نماید و راهى براى تحقیق از حال زن نباشد چنانچه بخواهد او را طلاق دهد احتیاط واجب آن است که حدّاقل یک ماه صبر کند و بعد طلاق دهد.
=====

در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
موفق باشید

طلاق بدون حضور طرفین

سؤال:سر دفتری طلاق های متعددی را جمع کرده تا پیش شاهد عادل بخواند. مستدعی است در موارد ذیل حکم را بفرمایید:
الف) وکیل حین خواندن طلاق نمی داند شرط طلاق در مطلقه موجود است یا نه چون حضور ندارد و چندین روز گذشته ولو قبلاً از زن سؤال شده.
ب) طلاق در جمع علما خوانده می شود. بر فرض شهادت آیا می توانند آقایان شهادت دهند با اینکه طرفین را ندیده و نمی شناسند و به علاوه تعداد طلاق زیاد است؟
پاسخ:آن چه که شرط صحّت طلاق می باشد، اجرای آن در حضور دو شاهد عادل است ولی لزومی ندارد که شاهدها دو طرف (زوجین) را بشناسند، بله مجری صیغه طلاق باید در فرض غیبت زوجه، نام او را نزد شهود و در مجلس هنگام خواندن صیغه طلاق ببرد. و زیاد یا کم بودن تعداد طلاق تغییری در حکم مذکور ایجاد نمی کند.
اجرای صیغه طلاق بدون رضایت قلبی طرفین

سؤال:آیا طلاق بدون رضایت قلبی طرفین و تنها با احراز رضایت زبانی، علی رغم وجود شواهد کافی بر عدم رضایت صحیح است یا خیر؟
پاسخ:طلاق اکراهی صحیح نیست ولی اگر بدون اکراه و اجبار با اراده و با اختیار و مراعات شرایط انجام بگیرد، صحیح است.اجرای طلاق در طهر مواقعه
سؤال:یکی از نزدیکان اینجانب اخیراً طلاق خلع گرفته و وقوع طلاق در زمان پاکی زن بوده است اما روز قبل از وقوع طلاق و جاری شدن صیغه، این زن و شوهر نزدیکی داشته اند. امروز مطلع شدم که طلاق باطل است و بعد از پاکی، نباید نزدیکی صورت گیرد. لطفاً وضعیت این زن و مرد و تکلیف آنها را بیان بفرمایید.
پاسخ:در فرض مذکور طلاق باطل است و زوجیّت تا طلاق با شرایط آن صورت نگرفته، باقی است.
اجرای صیغه ی طلاق از طرف حاکم شرع

سؤال:در بعضی از کشورهای خارجی طلاق محلی بانوان مسلمان انجام گرفته ولی به علت مفقودالاثر بودن شوهر امکان ثبت شرعی و قانونی آن نیست و زن در بلاتکلیفی بسر می برد که بر اثر این بلاتکلیفی زوجه در عسر و حرج قرار گرفته و فرزندان حاصل از این ازدواج نیز به دلیل عدم حضور پدر از داشتن هرگونه مدرک هویتی کشورشان محروم گردیده اند. آیا حاکم شرع می تواند صیغه طلاق را در چنین شرایطی با مراجعه زوجه و تظلم او جاری نماید؟
پاسخ:وکیل حاکم شرع می تواند در اینگونه موارد، صیغه طلاق را اجرا کند.

امام خمینی(ره):

– زنی که نه سالش تمام نشده و نیز زن یائسه عدّه ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‎تواند فوراً شوهر کند.
– زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کند اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، و مقداری هر چند کم باشد بعد از طلاق پاک بود، به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می‎شود و می‎تواند شوهر کند، ولی اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‎تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.
– زنی که حیض نمی‎بیند، اگر در سن زنانی باشد که حیض می‎بینند، چنان چه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگهدارد.

– زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی، یعنی از موقعی که ماه دیده می‎شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن، و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند، و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته سی روز شود.

– اگر زن آبستن را که حملش از شوهرش است طلاق دهند، عدّه‎اش تا دنیا آمدن، یا سقط شدن بچه او است. بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا بیاید، عدّه‎اش تمام می‎شود، و اگر حمل از شوهرش نباشد؛ خواه از زنا باشد یا از شبهه، به وضع حمل عدّه طلاق تمام نمی‎شود. بلی، عدّه وطی به شبهه به وضع حمل تمام می‎شود، و زنا عدّه ندارد.
– زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند، چنان چه شوهرش با او نزدیکی نماید، و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگهدارد. پس اگر حیض می‎بیند، واجب است به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد، و اگر حیض نمی‎بیند، باید چهل و پنج روز از شوهرکردن خودداری نماید.

– ابدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‎شود؛ چه زن بداند طلاقش داده‎اند یا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‎اند، لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.
– زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا متعه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، باید تا موقع وضع حمل عدّه نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‎اش به دنیا بیاید، باید تا چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را عدّه وفات می‎گویند.
– زنی که در عدّه وفات می‎باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد، و هم چنین کارهای دیگری که زینت حساب شود، بر او حرام می‎باشد.

– اگر زن یقین کند که شوهرش مرده، و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند، چنان چه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی که آبستن باشد به مقداری که در عدّه طلاق گفته شد، یعنی تا موقع زاییدن برای شوهر دوم عدّه طلاق، و بعد برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول عدّه وفات و بعد برای شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد، و ابتدای عدّه وفات را از موقعی که خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد.
– ابتدای عدّه وفات از موقعی است، که زن از مرگ شوهر مطلع شود.
– اگر زن بگوید عدّه‎ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می‎شود:
اول ـ آن که مورد تهمت نباشد. دوم ـ آن که از طلاق یا مردن شوهر به قدری گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عدّه ممکن باشد.

آیت الله مکارم شیرازی:

– ابتدای شروع عدّه طلاق از آن موقعی است که صیغه طلاق خوانده می شود، خواه زن بداند یا نداند، حتّی اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.
– زنی که از شوهرش طلاق گرفته باید عدّه نگه دارد، مگر این که شوهر با او اصلاً نزدیکی نکرده باشد، یا زن یائسه باشد، در این دو صورت بعد از طلاق می تواند بلافاصله شوهر کند.
– مقدار عدّه در مورد زنانی که عادت می شوند احتیاط آن است که بقدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام است.
– زنی که عادت ماهانه نمی بیند اگر در سنّ زنانی باشد که عادت می بینند چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است که اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.
– پایان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند یا ساقط شدن آن است، حتّی اگر یک ساعت بعد از طلاق بچّه به دنیا آید، عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند.
– عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دوحیض کامل است و اگر عادت نمی بیند چهل وپنج روز تمام است.

آیت الله سبحانی:

پرسش:زنی به جهت جلوگیری از حاملگی از آمپول استفاده کرده و دیگر حیض نمی بیند و به عقد موقت درآمده، شوهر پس از دو ماه مابقی مدت عقد را بخشیده، عده این خانم چه مقدار است؟
پاسخ:باید از آمپول استفاده نکند و مقدار عده مورد نظر چهل و پنج روز است.

پرسش:بر فرض صحت تغییر جنسیّت زن و مرد در صورت طلاق یا فسخ یا فوت همسر عده چه مقدار است؟
پاسخ:هرگاه تغییر جنسیت قبل از طلاق باشد عقد باطل می شود و اگر بعد از طلاق باشد عده باطل می شود.

پرسش:اگر به زن شوهرداری تجاوز به عنف شود آیا این زن باید نسبت به شوهر خودش عده نگه دارد؟
پاسخ:باید آن قدر از هم دور شوند که معلوم شود که رحم پاک و نطفه ای در آن نیست.

پرسش:زوجه با بذل مهریه اش خواستار طلاق شده است و زوج نیز قبول بذل نموده و وی را طلاق داده از آنجا که نزدیکی صورت نگرفته طلاق خلع و غیر مدخوله و بدون عده اعلام شده است ولی پس از دو ماه از اجرای طلاق، زن اعلام داشته که حمل ۶ ماهه دارد که ممکن است در اثر ملاعبه باردار شده باشد آیا عده لازم است و آیا مرد می تواند به زن رجوع کند؟
پاسخ:در فرض سؤال چون زن حامله است و ولد هم از نظر حکم شرعی متعلق به شوهر است باید تا وضع حمل عده نگه دارد ولی مرد حق رجوع به زن را ندارد .

پرسش:اگر خانمی از قرص تأخیر عادت ماهانه استفاده کند آیا در نگه داشتن زمان عده شبیه زنانی است که عادت ماهانه نمی بینند؟
پاسخ:جزو زنانی نیست که در حد حیض اند ولی حیض نمی بینند و باید در عقد موقت دو حیض و در عقد دائم سه حیض عدّه نگه دارد و در نتیجه باید از خوردن قرص خود داری کند.

آیت الله سیستانی:

پرسش:آیا بدون نردیکی کردن باز هم باید زن عده نگه دارد؟
پاسخ:لازم نیست .

پرسش:زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است؟
پاسخ:دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند .

پرسش:اگر مرد و زنی مدت زیادی از هم جدا زندگی کنند و بعد از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است؟
پاسخ:باید عده نگه دارد .

پرسش:آیا مردی که خانمی را به صیغه خود درآورده و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر؟
پاسخ:لازم نیست .

پرسش:عده وفات چقدر است و آیا می توا ن با مرد نامحرم صحبت کند و حکم خروج او از منزل چیست و مخارج آن بعهده کیست ؟
پاسخ:چهار ماه و ده روز یعنی ازدواج نکند و خود را آرایش ننماید و ارتباط با نامحرم در حدی که همیشه مجاز بوده است مانند صحبتهای معمولی اشکال ندارد. مانعی ندارد از منزل خارج شود ولی مکروه است در دوران عده شب جای دیگری بخوابد یا برای غیر ضرورت یا کاری یا انجام وظیفه ای یا اداء حقی خارج شود و رعایت این امور بهتر است ولی واجب نیست و مخارج او با خودش می باشد .

پرسش:آیا به زنان بدکاره و فاحشه عده تعلق می گیرد؟
پاسخ:زنا عده ندارد .

پرسش:آیا نگه داشتن عده برای زنان اهل کتاب واجب است ؟ اگر مطمئن باشید که عده نگه نمی دارد چطور؟
پاسخ:در مواردی که ازدواج با اهل کتاب جایز است، عده لازم نیست.

پرسش:آیا نگاه داشتن عده بر زنی که لوله های رحم او بسته شده لازم است ؟
پاسخ:لازم است .

پرسش:اگر مردی با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
پاسخ:عده لازم نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی است باید مرد باقیمانده را ببخشد
در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۹۸۲۱۲۲۳۵۴۳۰۴
موفق باشید

اگه طلاق به هر دلیلی باطل باشه ازدواج مجدد زن مشکل شرعی دارد یا مرد

سلام خسته نباشد خواستم ببینم اگه طلاق به هر دلیلی باطل باشه ازدواج مجدد زن مشکل شرعی دارد یا ازدواج مجدد مرد؟

پاسخ

وقتی طلاق باطل باشه به دلیل شرعی یهنی این دو زن و شوهر محسوب می شوند.

پس ازدواج مجدد باطل و اون فرد جدید بر اونها حرام است نکته ای که باید دقت داشته باشید.
البته باز در مورد این مساله می توانید از مراجع شرعی سوال کنید ولی به هر حال حکم این است مگر تبصره و شرایطی داشته باشد مثل بی اطلاعی مرد از حائض بودن زن در هنگام طلاق که خودش مساله مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
به هر صورت امیدوارم موفق باشید
در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۹۸۲۱۲۲۳۵۴۳۰۴
موفق باشید

منبع: com.مرکزمشاوره


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

446 نظرات

 • علی , جولای 22, 2018 @ 12:13 ق.ظ

  با سلام.من چند سال پیش زنم را طلاق دادم و اون در زمان طلاق در دوران عادت ماهیانه بود و من چون عصبانی بودم گوش نکردم و طلاقش دادم.آیا طلاق باطل است؟باید چیکار کنیم ؟اگر ازدواج دوم برای او و من صورت بگیرد تکلیف چیست؟

  • مشاور , جولای 22, 2018 @ 7:58 ب.ظ

   با سلام
   بله دوست گرامی طلاق باطل است و شرعا ازدواج دوم درست نیست .اینکه شما گوش ندادید که خب مقصر بودید و باید اکنون زودتر مراجعه کنید به دفتر مربوط به طلاق و مساله را عنوان کنید تا به شما کمک شود چون ازدواج دوم هم کاملا اشتباه است و شرعا درست نیست برای هیچ کدام از شما دو نفر
   به هر حال ریسک بزرگی انجام داده اید امیدوارم مساله حل شود و مشکلی پیش نیاید ولی بهتره حتما دقت نظر داشته باشید
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
   موفق باشید

 • علی , جولای 22, 2018 @ 12:18 ق.ظ

  با سلام اگر طلاق در دوران عادت ماهیانه خوانده شود باطل است؟اگر طلاق در این دوران باطل است چیکار باید کرد ؟ازدواج دوم در این صورت اشکالی ندارد؟

  • مشاور , جولای 22, 2018 @ 7:55 ب.ظ

   با سلام
   دوست عزیز
   بله باطل است اصلا کسی که خطبه طلاق را بخواهد جاری کند در این رابطه سوال خواهد کرد که ابا مدت عده خانم گذشته یا خیر و اگر دروغی گفته شود و طلاق جاری شود خب شرعا طلاق باطل و این دو محرم هستند و خب ازدواج دوم منوط به رضایت همسر قانونی اول است ..مگر صرفا صیغه محرمیت باشد
   به هر حال این مسائل و مباحث شرعی اهمیت زیادی دارد که باید دقت داشته باشید و نباید نادیده بگیرید .به هر صورت امیدوارم این طور که می فرمایید نبوده باشد
   باز هم حتما اط طرف مقابل سوال کنید اگر اطمینان خاطر ندارید و اگر واقعا در دوران عادت ماهانه بود نراجعه کنید برای ثبت و قرائت خطبه طلاق
   به هر حال موفق باشید
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
   موفق باشید

 • علی , جولای 22, 2018 @ 11:25 ب.ظ

  سلام خسته نباشید.همسر سابق من که چند سال پیش طلاق گرفت
  زمانی که صیغه طلاق جاری شد عادت ماهیانه داشت و طلاق گرفت و طلاق باطل است.الان ازدواج کرده و ازدواجش هم باطل است.آیا این امر برای مرد هم هست یعنی وقتی من هم ازدواج بکنم ازدواج من هم درست نیست؟

  • مشاور , جولای 24, 2018 @ 1:22 ق.ظ

   مسأله ۲۱۳۷ـ زن باید هنگام طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و نیز شوهرش در آن پاکى با او نزدیکى نکرده باشد و اگر درحال حیض و نفاس که پیش از این پاک بوده با او نزدیکى نموده باشد بنابراحتیاط، طلاق کافى نیست، بلکه باید دوباره عادت شود و پاک گردد (شرح این دو شرط در مسائل آینده خواهد آمد).
   مسأله ۲۱۳۸ـ طلاق دادن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
   ۱ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزدیکى نکرده باشد. ۲ـ باردار باشد. ۳ـ زن غایب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.
   مسأله ۲۱۳۹ـ هرگاه زن را از خون حیض پاک مى دانسته و طلاقش داده، بعد معلوم شود که هنگام طلاق در حال حیض بوده طلاق او باطل است و بعکس اگر او را در حال حیض بداند و طلاق دهد، بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.
   مسأله ۲۱۴۰ـ هرگاه کسى مى داند همسرش در حال حیض یا نفاس بوده اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود باید تا مدّتى که معمولاً از حیض یا نفاس پاک مى شود صبر کند.
   مسأله ۲۱۴۱ـ هرگاه با همسرش نزدیکى کرده و بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند حیض ببیند و پاک شود، ولى اگر باردار باشد مى تواند بعد از نزدیکى کردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنین اگر یائسه باشد یعنى بیشتر از پنجاه سال داشته باشد.
   مسأله ۲۱۴۲ـ هرگاه با همسرش که از حیض و نفاس پاک بوده نزدیکى کند سپس مسافرت نماید و راهى براى تحقیق از حال زن نباشد چنانچه بخواهد او را طلاق دهد احتیاط واجب آن است که حدّاقل یک ماه صبر کند و بعد طلاق دهد.
   =====

   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸
   موفق باشید

 • علی , جولای 27, 2018 @ 1:02 ق.ظ

  سلام خسته نباشید اگه طلاق باطل باشه در آینده برای زن مشکل شرعی داره یا برای مرد؟ ممنون

  • مشاور , آگوست 7, 2018 @ 10:43 ق.ظ

   بطلان طلاق خلعِ مشروط به شرط باطل

   ۹۰۱٫ اگر در طلاق خلع، زوج با مجری صیغه شرط کند که در صورتی طلاق خلع می دهم که زن به هیچ وجه فرزندش را نبیند و طلاق هم واقع شده و زن از این شرط خبر نداشته باشد، آیا شرط مذکور و طلاقی که مشروط به این شرط شده است، صحیح است؟
   ج. این شرط و طلاق خلعِ مشروط به این شرط، باطل است. مانند این است که عوض در خلع چیز حرامی مانند خمر باشد؛ ولی در بطلان اصل طلاق، تأمّل است.
   تقاضای نصف مهر پس از بخشش به شوهر

   ۹۰۲٫ اگر زوجه در عوض طلاق، تمام مهریه خود را ببخشد یا ابرا کند و زوج وی را پیش از دخول طلاق بدهد، آیا زن می تواند نصف مهر را به زوج رجوع کند؟
   ج. محلّ تأمل است و احتیاط در این است که زن نصف مهر را به زوج برگرداند، ولی احتمال اقرب، تأثیر جامع یا مجموع خلع و طلاق قبل از دخول در احدالنّصفین است، مثل تأثیر خلع در نصف دیگر به تنهایی. (مستفاد از جامع المسائل، ج۳، ص ۵۰۷٫)
   تقاضای بازگرداندن خدمات انجام داده توسط مرد
   ۹۰۳٫ آیا مرد می تواند هنگام طلاق، یا غیر طلاق تقاضای بازگرداندن مال یا خدماتی را که خارج از وظیفه لازم خویش انجام داده بنماید؟
   ج. خیر، نمی تواند مگر مالی به او بخشیده باشد و باقی باشد که رجوع در هبه ی به زوجه جایز است، گر چه خلاف احتیاط است.
   رضایت به طلاق در برابر پول

   ۹۰۴٫ آیا مرد می تواند در مقابل درخواست طلاق زن، مبلغی را از او بگیرد و به طلاق رضایت دهد؟
   ج. طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به شوهر می بخشد تا طلاقش دهد، خلع می گویند و اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند.
   طلاق بدون حضور طرفین

   سؤال:سر دفتری طلاق های متعددی را جمع کرده تا پیش شاهد عادل بخواند. مستدعی است در موارد ذیل حکم را بفرمایید:
   الف) وکیل حین خواندن طلاق نمی داند شرط طلاق در مطلقه موجود است یا نه چون حضور ندارد و چندین روز گذشته ولو قبلاً از زن سؤال شده.
   ب) طلاق در جمع علما خوانده می شود. بر فرض شهادت آیا می توانند آقایان شهادت دهند با اینکه طرفین را ندیده و نمی شناسند و به علاوه تعداد طلاق زیاد است؟
   پاسخ:آن چه که شرط صحّت طلاق می باشد، اجرای آن در حضور دو شاهد عادل است ولی لزومی ندارد که شاهدها دو طرف (زوجین) را بشناسند، بله مجری صیغه طلاق باید در فرض غیبت زوجه، نام او را نزد شهود و در مجلس هنگام خواندن صیغه طلاق ببرد. و زیاد یا کم بودن تعداد طلاق تغییری در حکم مذکور ایجاد نمی کند.
   اجرای صیغه طلاق بدون رضایت قلبی طرفین

   سؤال:آیا طلاق بدون رضایت قلبی طرفین و تنها با احراز رضایت زبانی، علی رغم وجود شواهد کافی بر عدم رضایت صحیح است یا خیر؟
   پاسخ:طلاق اکراهی صحیح نیست ولی اگر بدون اکراه و اجبار با اراده و با اختیار و مراعات شرایط انجام بگیرد، صحیح است.اجرای طلاق در طهر مواقعه
   سؤال:یکی از نزدیکان اینجانب اخیراً طلاق خلع گرفته و وقوع طلاق در زمان پاکی زن بوده است اما روز قبل از وقوع طلاق و جاری شدن صیغه، این زن و شوهر نزدیکی داشته اند. امروز مطلع شدم که طلاق باطل است و بعد از پاکی، نباید نزدیکی صورت گیرد. لطفاً وضعیت این زن و مرد و تکلیف آنها را بیان بفرمایید.
   پاسخ:در فرض مذکور طلاق باطل است و زوجیّت تا طلاق با شرایط آن صورت نگرفته، باقی است.
   اجرای صیغه ی طلاق از طرف حاکم شرع

   سؤال:در بعضی از کشورهای خارجی طلاق محلی بانوان مسلمان انجام گرفته ولی به علت مفقودالاثر بودن شوهر امکان ثبت شرعی و قانونی آن نیست و زن در بلاتکلیفی بسر می برد که بر اثر این بلاتکلیفی زوجه در عسر و حرج قرار گرفته و فرزندان حاصل از این ازدواج نیز به دلیل عدم حضور پدر از داشتن هرگونه مدرک هویتی کشورشان محروم گردیده اند. آیا حاکم شرع می تواند صیغه طلاق را در چنین شرایطی با مراجعه زوجه و تظلم او جاری نماید؟
   پاسخ:وکیل حاکم شرع می تواند در اینگونه موارد، صیغه طلاق را اجرا کند.

   امام خمینی(ره):

   – زنی که نه سالش تمام نشده و نیز زن یائسه عدّه ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‎تواند فوراً شوهر کند.
   – زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کند اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، و مقداری هر چند کم باشد بعد از طلاق پاک بود، به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می‎شود و می‎تواند شوهر کند، ولی اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‎تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.
   – زنی که حیض نمی‎بیند، اگر در سن زنانی باشد که حیض می‎بینند، چنان چه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگهدارد.

   – زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی، یعنی از موقعی که ماه دیده می‎شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن، و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند، و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته سی روز شود.

   – اگر زن آبستن را که حملش از شوهرش است طلاق دهند، عدّه‎اش تا دنیا آمدن، یا سقط شدن بچه او است. بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا بیاید، عدّه‎اش تمام می‎شود، و اگر حمل از شوهرش نباشد؛ خواه از زنا باشد یا از شبهه، به وضع حمل عدّه طلاق تمام نمی‎شود. بلی، عدّه وطی به شبهه به وضع حمل تمام می‎شود، و زنا عدّه ندارد.
   – زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند، چنان چه شوهرش با او نزدیکی نماید، و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگهدارد. پس اگر حیض می‎بیند، واجب است به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد، و اگر حیض نمی‎بیند، باید چهل و پنج روز از شوهرکردن خودداری نماید.

   – ابدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‎شود؛ چه زن بداند طلاقش داده‎اند یا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‎اند، لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.
   – زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا متعه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، باید تا موقع وضع حمل عدّه نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‎اش به دنیا بیاید، باید تا چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را عدّه وفات می‎گویند.
   – زنی که در عدّه وفات می‎باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد، و هم چنین کارهای دیگری که زینت حساب شود، بر او حرام می‎باشد.

   – اگر زن یقین کند که شوهرش مرده، و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند، چنان چه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی که آبستن باشد به مقداری که در عدّه طلاق گفته شد، یعنی تا موقع زاییدن برای شوهر دوم عدّه طلاق، و بعد برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول عدّه وفات و بعد برای شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد، و ابتدای عدّه وفات را از موقعی که خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد.
   – ابتدای عدّه وفات از موقعی است، که زن از مرگ شوهر مطلع شود.
   – اگر زن بگوید عدّه‎ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می‎شود:
   اول ـ آن که مورد تهمت نباشد. دوم ـ آن که از طلاق یا مردن شوهر به قدری گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عدّه ممکن باشد.

   آیت الله مکارم شیرازی:

   – ابتدای شروع عدّه طلاق از آن موقعی است که صیغه طلاق خوانده می شود، خواه زن بداند یا نداند، حتّی اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.
   – زنی که از شوهرش طلاق گرفته باید عدّه نگه دارد، مگر این که شوهر با او اصلاً نزدیکی نکرده باشد، یا زن یائسه باشد، در این دو صورت بعد از طلاق می تواند بلافاصله شوهر کند.
   – مقدار عدّه در مورد زنانی که عادت می شوند احتیاط آن است که بقدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام است.
   – زنی که عادت ماهانه نمی بیند اگر در سنّ زنانی باشد که عادت می بینند چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است که اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.
   – پایان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند یا ساقط شدن آن است، حتّی اگر یک ساعت بعد از طلاق بچّه به دنیا آید، عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند.
   – عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دوحیض کامل است و اگر عادت نمی بیند چهل وپنج روز تمام است.

   آیت الله سبحانی:

   پرسش:زنی به جهت جلوگیری از حاملگی از آمپول استفاده کرده و دیگر حیض نمی بیند و به عقد موقت درآمده، شوهر پس از دو ماه مابقی مدت عقد را بخشیده، عده این خانم چه مقدار است؟
   پاسخ:باید از آمپول استفاده نکند و مقدار عده مورد نظر چهل و پنج روز است.

   پرسش:بر فرض صحت تغییر جنسیّت زن و مرد در صورت طلاق یا فسخ یا فوت همسر عده چه مقدار است؟
   پاسخ:هرگاه تغییر جنسیت قبل از طلاق باشد عقد باطل می شود و اگر بعد از طلاق باشد عده باطل می شود.

   پرسش:اگر به زن شوهرداری تجاوز به عنف شود آیا این زن باید نسبت به شوهر خودش عده نگه دارد؟
   پاسخ:باید آن قدر از هم دور شوند که معلوم شود که رحم پاک و نطفه ای در آن نیست.

   پرسش:زوجه با بذل مهریه اش خواستار طلاق شده است و زوج نیز قبول بذل نموده و وی را طلاق داده از آنجا که نزدیکی صورت نگرفته طلاق خلع و غیر مدخوله و بدون عده اعلام شده است ولی پس از دو ماه از اجرای طلاق، زن اعلام داشته که حمل ۶ ماهه دارد که ممکن است در اثر ملاعبه باردار شده باشد آیا عده لازم است و آیا مرد می تواند به زن رجوع کند؟
   پاسخ:در فرض سؤال چون زن حامله است و ولد هم از نظر حکم شرعی متعلق به شوهر است باید تا وضع حمل عده نگه دارد ولی مرد حق رجوع به زن را ندارد .

   پرسش:اگر خانمی از قرص تأخیر عادت ماهانه استفاده کند آیا در نگه داشتن زمان عده شبیه زنانی است که عادت ماهانه نمی بینند؟
   پاسخ:جزو زنانی نیست که در حد حیض اند ولی حیض نمی بینند و باید در عقد موقت دو حیض و در عقد دائم سه حیض عدّه نگه دارد و در نتیجه باید از خوردن قرص خود داری کند.

   آیت الله سیستانی:

   پرسش:آیا بدون نردیکی کردن باز هم باید زن عده نگه دارد؟
   پاسخ:لازم نیست .

   پرسش:زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است؟
   پاسخ:دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند .

   پرسش:اگر مرد و زنی مدت زیادی از هم جدا زندگی کنند و بعد از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است؟
   پاسخ:باید عده نگه دارد .

   پرسش:آیا مردی که خانمی را به صیغه خود درآورده و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر؟
   پاسخ:لازم نیست .

   پرسش:عده وفات چقدر است و آیا می توا ن با مرد نامحرم صحبت کند و حکم خروج او از منزل چیست و مخارج آن بعهده کیست ؟
   پاسخ:چهار ماه و ده روز یعنی ازدواج نکند و خود را آرایش ننماید و ارتباط با نامحرم در حدی که همیشه مجاز بوده است مانند صحبتهای معمولی اشکال ندارد. مانعی ندارد از منزل خارج شود ولی مکروه است در دوران عده شب جای دیگری بخوابد یا برای غیر ضرورت یا کاری یا انجام وظیفه ای یا اداء حقی خارج شود و رعایت این امور بهتر است ولی واجب نیست و مخارج او با خودش می باشد .

   پرسش:آیا به زنان بدکاره و فاحشه عده تعلق می گیرد؟
   پاسخ:زنا عده ندارد .

   پرسش:آیا نگه داشتن عده برای زنان اهل کتاب واجب است ؟ اگر مطمئن باشید که عده نگه نمی دارد چطور؟
   پاسخ:در مواردی که ازدواج با اهل کتاب جایز است ، عده لازم نیست .

   پرسش:آیا نگاه داشتن عده بر زنی که لوله های رحم او بسته شده لازم است ؟
   پاسخ:لازم است .

   پرسش:اگر مردی با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
   پاسخ:عده لازم نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی است باید مرد باقیمانده را ببخشد
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۹۸۲۱۲۲۳۵۴۳۰۴
   موفق باشید

 • علی , جولای 29, 2018 @ 11:50 ق.ظ

  سلام خسته نباشد خواستم ببینم اگه طلاق به هر دلیلی باطل باشه ازدواج مجدد زن مشکل شرعی دارد یا ازدواج مجدد مرد ؟

  • مشاور , آگوست 7, 2018 @ 9:26 ق.ظ

   با سلام
   دوست عزیز
   وقتی طلاق باطل باشه به دلیل شرعی یهنی این دو زن و شوهر محسوب می شوند ..پس ازدو اج مجدد باطل و اون فرد جدید بر اونها حرام است نکته ای که باید دقت داشته باشید ..
   البته باز در مورد این مساله می توانید از مراجع شرعی سوال کنید ولی به هر حال حکم این است مگر تبصره و شرایطی داشته باشد مثل بی اطلاعی مرد از حائض بودن زن در هنگام طلاق که خودش مساله مهمی است که باید در نظر گرفته شود ..
   به هر صورت امیدوارم موفق باشید
   در این مورد میتونید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۹۸۲۱۲۲۳۵۴۳۰۴
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.