کلینیک مشاوره ستاره ایرانیان

هوش هیجانی و مدل چهارعاملی گلمن

ارزیابی EQ یک ارزیابی مبتنی بر مهارت است که بر اساس طبقه بندی دانیل گلمن ساخته شده است که چهار عاملی می باشد.

همچنین ارزیابی EQ شامل ۲۸ ماده است و مبتنی بر عملکرد آن است

الف :خودآگاهی

ب : خودمدیریتی

ج : آگاهی اجتماعی

د : مدیریت ارتباط

مزایای استفاده از تست سنجش هوش هیجانی

با انجام این تست می توانید :

۱- نقاط ضعف خود در مدیریت احساسات، افکار و روابط تان  را بسنجید

۲- از مهارت ها و نقاط قوت خود برای رسیدن به موفقیت های تحصیلی، شغلی و خانوادگی استفاده کنید.

۳- برای رفع  نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود برنامه ریزی کنید.

۴- مهارت و نقاط قوت خود در مدیریت احساسات، افکار و روابط تان  را بسنجید.

۵- و از همه مهتر این است که می توانید گام بزرگی در جهت شناخت بهتر و بیشتر خودتان بردارید.

تست های هوش هیجانی

هوش هیجانی EQ به عنوان نوعی از شایستگی های اجتماعی شامل توانایی نظارت بر احساسات خود و دیگران ، تبعیض در بین آنها و استفاده از اطلاعات برای هدایت تفکر و اعمال فرد تعریف می شود

هوش هیجانی EQ یک توانایی نسبتاً خاص است که فرآیندهای دانش فرد را به فرآیندهای عاطفی خود متصل می کند.

به همین ترتیب  با احساسات، سبکهای عاطفی، ویژگیهای عاطفی و اقدامات سنتی هوش مبتنی بر توانایی ذهنی یا شناختی عمومی (یعنی ضریب هوشی) متفاوت است. EI.

مهم ترین اجزاء هوش هیجان را بشناسید

هوش هیجانی EQ شامل مجموعه ای از مهارت ها یا توانایی هایی است که می تواند به پنج حوزه تقسیم شود:

  • خودآگاهی: خود را بشناسید و احساس را همانطور که اتفاق می افته تشخیص دهید.
  • مدیریت احساسات: رسیدگی به احساساتتون به گونه ای که مناسب باشه؛ تحقق آنچه پشت یک احساسستون پنهان شده ؛ یافتن راه هایی برای مقابله با ترس و اضطراب،عصبانیت وغم واندوه.
  • ایجاد انگیزه در خود: مشخص کردن احساسات در خدمت یک هدف؛ خودکنترلی عاطفی؛ تأخیر و تکانه های خفه کننده.
  • همدلی: حساسیت نسبت به احساسات و نگرانی های دیگران و چشم انداز آنها؛ قدردانی از تفاوت در نحوه احساس مردم نسبت به چیزها.
  • اداره روابط: مدیریت احساسات در دیگران؛ مهارتهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی.

آزمون هوش هیجانی چگونه انجام می شود؟

رویکرد معمولی برای سنجش توانایی هوش هیجانی EQ مستلزم اجرای مجموعه ای از سؤالات به متقاضیان و به ثمر رساندن صحت آن پاسخ ها بر اساس قضاوت متخصص (امتیازدهی متخصص) یا جمع در بین تعداد زیادی از افراد (امتیاز اجماع) است.

به عنوان مثال ، یک آزمایش توانایی هوش هیجانی EQ به متقاضی نشان داده می شود تا یک سری از چهره ها را مشاهده کند و گزارش دهد که چه تعداد از هر شش احساسات در آن حضور دارد، به سؤالات مربوط  پاسخ دهد.

 در زمان اجرایی تست، هر جمله را با دقت بخوانید و به تصویر با دقت نگاه کنید و مشخص کنید کدام گزینه برای شما مناسب است.

پاسخ هایی را انتخاب کنید که منعکس کننده افکار، احساسات و رفتارهای معمولی شما باشد.

ممکن است سوالات در توصیف موقعیت هایی وجود داشته باشد که به نظر شما مربوط به زندگی شما نیستند.

در چنین مواردی پاسخی را انتخاب کنید که اگر در چنین شرایطی خودتون را پیدا کرده اید به احتمال زیاد کدام را انتخاب می کنید.

پیشنهادم به شما دوستان عزیزاین است که حتما تست هوش هیجانی را انجام بدید چون هم جذابه و هم اینکه بیشتر با خودتون آشنا میشید و روحیات تون را می شناسید .

نویسنده : مرکز مشاوره ایران

سوالات متداول

۱ -

مقالات مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.