مرکز مشاوره

چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

چرا روابط سالم همواره حدو مرزهایی دارد و چگونه این حدو مرزها را برای خود تعیین کنیم.

ما اغلب در روابط رمانتیک به حدو مرز به عنوان چیز بدی یا صرفاً ضروری فکر می کنیم.

 • انتظار پیش دستی کردن خواسته ها و نیازها را ازجانب همسر خود ندارید؟
 • این جزیی از عاشق شدن نیست؟ حدومرزها سخت نیستند؟
 • آنها با رابطه عاشقانه و یک رابطه خودانگیخته تداخل نمی کند؟

بسیاری از مراجعان روان شناسان گمان می کنند.

که وجود حدو مرز به معنای عدم احساس عشق به شریک خود است. اما واقعاً بالعکس است.

همه روابط سالم حدومرزهایی دارد.چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

 • دکتر هاوز روانشناس بالینی کالیف پاسادینا حدومرزها را به عنوان :
 • “خطی که نقطه پایان منو خطی که نقطه شروع دیگری است” تعریف می کند.
 • وی حدو مرز را مرزهای نزدیک ایالت ها تشبیه می کند.

“بدون هر گونه مرزی تمایز گیج کننده می شودمی شود : چه کسی مالک و طرفدار این جو ابهام آمیز است؟ کدام قانون کاربرد دارد؟”

او گفت: وقتی که حدو مرز مشخص و رعایت شد شما نیازی به حائل کردن دیوار یا حصارهای الکتریکی ندارید.

افراد حتی گاهاً در صورت وجود درک متقابل توانند حدومرزها را با یکدیگر پیوند دهند.

 • وی گفت اما، در صورت تخطی از حدومرز به خاطر آسیب رساندن.
 • یا کسب منفعت آن وقت احتمالاً شما نیاز به حائل ها، سد و گاردها برای حفظ حریم خود داشته باشید.

شماره های تماس 01

حد ارتباط در زندگی سالم

در روابط سالم، همسران “اجازه می گیرند، احساسات دیگران را محترم می دانند .

مراتب قدردانی و احترام به اختلاف نظرات، دیدگاه ها و احساسات را نشان می دهند ”

هاوز گفت در روابط کمتر سالم هر یک از زوجین می خواهد طرف مقابلش همان طوری باشد که خودش هست .

(مثلاً، من این را دوست دارم شما هم باید دوست داشته باشی) .چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

آنها احساس ناشی از زیر پانهادن حد و حدود همسر خود را نادیده می گیرند (مثلاً از آن می گذرند).

هاوز گفت حد و مرزها در روابط رمانتیک اهمیت ویژه ای دارند.چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

زیرا برخلاف دیگر روابط، همسران صمیمانه ترین نقاط یکدیگر از جمله فیزیکی، هیجانی و جنسی را صاحب می شوند.

به همین دلیل است که حد و مرزها باید به طور واضح مشخص شوند. اما این مسئله چگونه است و چگونه نباید باشد؟

در زیر، به بینشی درباره موانع ناکارآمد برای شما و نکاتی برای تعیین موانع خود آنطور که باید دست می یابید.

حد و مرز ناکارآمد در ارتباط

لوی بریجت،LCPC، درمانگر متخصص زوجین و مدیر توسعه کسب و کار در Urban Balance گفت:

 • حدومرزهای اغلب ناکام به علت گفتن کلماتی شامل:
 • “همیشه”،”هرگز” یا”هر گونه، در واقع زبان استبداد مأبانه” است.
 • او گفت چنین حد و مرزهایی معمولاً غیر واقع بینانه و ناپایدار هستند.
 • او با “شما هرگز نمی توانی” یا “تو باید همیشه..”مثال هایی زد.
 • او گفت : دیگر حد و مرزهای ضعیف تر موجب دوری شما از همسر خود می شود.
 • یک استاندارد دونفره داشته باشید یا سعی کنید پیامدها را تغییر دهید.
 • او این مثال ها را زد:”اگر هرشب تا ساعت۷به خانه نیایی، من با تو سکس نخواهم داشت”
 • “اگر فلان کار را انجام ندهی من به خودم آسیب می رسانم”
 • “شما به من اجازه فلان کار را نداری اما من هر وقت دلم خواست آن را انجام می دهم”.
 • حد و مرزهای دوپهلو نیز مؤثر نیستند.
 • او گفت اینها شامل:“این ماه پول زیادی خرج نکن”
 • ” چند روزاز هفته بچه ها را از مدرسه برگردان”.
 • بسیاری از همسران حتی در مورد حدومرزها صحبت نمی کنند.
 • آنها تازه انتظار دارند که همسرآنها این حدومرزها را بداند.
 • هاوز گفت این بی انصافی است، مثلا شما دوست دارید همسر شما به موفقیت های شما اعتراف کند.
 • به جای بیان کردن آن، شما با نقش بازی کردن”من شدیداً شما را حمایت خواهم کرد.
 • اگر شما جبران کنید، یا برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده زانوی غم بغل می کنید ” به آن اشاره می کنید.
 • نه تنها این کارها بی تأثیر است بلکه موجب اغتشاش می شود و به رابطه شما صدمه می زند.

چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط1

حد و مرز سالم در ارتباط

به نظر دکتر  لیزلای بیکر-فلپز روانشناس، روابط سالم شامل هر چیزی ازمورد بی احترامی قرار گفتن خوددر هر زمان میشود.

تا دفاع از خود برای اختصاص زمانی برای پرداختن به تمایلات خود می شود.چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

خودآگاه باشید.

 • به گفته هاوز نویسنده وبلاگ” In Therapy اولین گام در تعیین هرگونه موانع “خودآگاهی” است.
 • شما باید دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها را بشناسید.
 • آنچه برای شما راحت است در مقایسه با آنچه ترسناک است.
 • و نحوه رفتارکردن دلخواه شما در یک موقعیت معین.

حد و مرز نیازها در ارتباط

 • به صورت شفاف نیازهای خود را به زبان آورید.

بعد از اینکه شما نیازهای خود را شناختید به همسر خود بگویید.

هاوز دریافت که بسیاری از زیر پاگذاشتن های حد و مرزی ناشی از سوءتفاهم است.

همسر شخص با رفتار خاصی مشکل دارد اما آنها هیچ وقت نمی گذارند همسر آنها به آن پی ببرد.

او گفت: این اغلب بدان دلیل است که آنها نگران ایجاد جروبحث هستند.

اما اولویت گذاری ها خوب است و برای متوجه شدن همسرخود نیز خوب است.

برای مثال،اگر شما خواهان اعمال تعادل در مسائل مالی هستید به همسر خود بگویید.

نحوه خاص بودن در ارتباط

براساس نظر لیوی هر چه در مخابره حدو مرز خود خاص تر باشید بهتر است.

او مثال های زیر را بیان کرد:

 • از تو میخواهم اتفاقاتی که در طی روز برای اتفاتق افتاده را بهم شرح دهی.
 • برای همین من ده دقیقه با تمام توجه در خدمت شما هستم.
 • اگر لباس های کثیفت را تا ساعت ۱۰ صبح هر روز شنبه در سبد بیندازی، آنها را با کمال میل می شویم.
 • من عاشق تو هستم اما دوست ندارم هنگامی که ناخوش و مست هستی با تو مکالمه کنم.
 • دفترخاطرات من را نخوان. هنگامی که وارد حریم شخصی من می شوی احساس هتک حرمت می کنم.

چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

شفاف بودن حد و مرز با همسر

بیکر-فیلپز نویسندهمی گوید:

 • به همسر خود بفهمانید چقدر شما به آنها توجه می کنید.
 • اگر آنها از حد و مرز تخطی کرده و پارا فراتر نهاده اند این را تذکر دهید.
 • “بگویید که مایلید آنها رعایت شوند” و اهمیت این کار را تبیین کنید.

او این مثال را زد:

“تو باید بدانی که عاشق تو هستم و نیت ما باید حل کردن هر مسئله ای باشد که پیش می آید.

اما من نمی توانم توهین های زبانی تو را هنگام عصبانیتت تحمل کنم.

اگر از شدت ناراحتی به خاطر رفتن با دوستم می خواهی با من صحبت کنی.

ما می توانیم صحبت کنیم اما به شرطی که به من حمله ور نشوی”.

همچنین، بیکر- فیلپز، پیشنهاد داد آمادگی میزان تأثیرات حدو مرز در همسر خود را داشته باشید.

او گفت: در مورد مسائل خود گفتگو کنید طوری که هر دوی شما احساس احترام، درک و مورد توجه بودن کنید.

استفاده از کلمه “من” در ارتباط

به نظر لیوی، اظهار “من” به تحت مالکیت درآوردن احساسات شما کمک می کند.

و باعث می شود همسر شما احساس راحتی بیشتر و کمتر تدافعی به خود بگیرد.

به جای گفتن”تو باید این کار را انجام دهی” .

یا “تو باید همیشه” عباراتی مانند”حس می کنم”.

یا “قدردانی می کنم” یا “من آن را دوست دارم اگر..” را به کار ببرید.

رویکرد ساندویچ در ارتباط

 • این روش متشکل از تعریف، سرزنش و تعریف است.
 • هاوز گفت: با تعریف شروع کنید طوری که مانع از حمله کردن همسر شما به شما شود.
 • این کار موجب آماده ساختن آنها برای کمی سرزنش می شود.
 • آنها با سرزنش شدن به اندازه کافی احساس نزدیکی و راحتی می کنند.
 • و در نهایت آن را با یک تعریف ختم کنید.

هاوز مثال زد”من سکس با تو را دوست دارم.

آن بخش شگفت انگیزی از رابطه ما است.چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

فهمیدم که من معمولاً صبح ها قبل از رفتن سرکار و شب ها وقتی میخواهم بخوابم سرحالم.

 • به نظر تو ما می توانیم صبح ها بهترین سکس را داشته باشیم؟”.

او گفت: ضمن آنکه که هیچ تضمینی برای مؤثر بودن همیشگی این کار نیست.

افراد هنگام احساس درک و توجه، گرایش به حالت پذیراتری برای انتقاد دارند.

سرانجام، روابط سالم مستلزم پارامترهای روشن است.

هاوز گفت: برای مثال، اکثر زوجین موافقند که خیانت (فریبکاری) یک نوع تعدی به حدو مرز است.

 • اما خیانت به چه معناست؟

یک برخورد فیزیکی یا رفتن به ناهار یا گفتن اسرار خود به همکار، خیالبافی کردن به یک شخص یا دیدن فیلم پورن است؟

او گفت: وقتی زوجین در مورد حدومرز ارتباط مثل مقررات، اهداف و انتظارات شفاف هستند رابطه می تواند پایدار باشد.

 

منبع: مشاورکو


مشاوره چگونگی ایجاد حد و مرز در ارتباط

  ۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.