مرکز مشاوره

کانون مشاوران ایران

کانون مشاوران ایران

اهمیت داشتن خدمات کانون مشاوران ایران از جنبه های متفاوت فردی.

اقتصادی و همینطور اجتماعی درحال  ارزیابی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

خدمات کانون مشاوران ایران

اهمیت داشتن خدمات کانون مشاوران ایران از نظر فردی:

توجه به خصوص اهمیت داشتن خدمات کانون مشاوران ایران، متوجه شخص می باشد .

 • شخصی که امکان دارد در جامعه امروزی از نظرها  دور بماند.
 • یکی از نهادهایی که خدمات مشاوره در آن ارائه می گردد.
 • مدرسه ها و همینطور موسسه‌های آموزشی می باشد.

اهمیت فردی خدمات کانون مشاوران ایران

به دلیل اینکه معلم وقت رسیدگی به مشکلات فردی دانش آموزان را ندارد.

رسیدگی به مشکلات شخصی دانش آموزان از لحاظ تحصیلی و همینطور شغلی از مواردی می باشد .

که در حوزه خدمات مشاوران  به حساب می آید.

در جامعه امروزی اشخاص می‌توانند به طور متفاوت مشکلات خود را با استفاده از کانون مشاوران ایران برطرف کنند.

 

اهمیت اجتماعی خدمات مشاوره ای کانون 

 • الزامی بودن بیش‌بینی احتیاج های جامعه .
 • و همینطور الزامی بودن تأمین شدن احتیاج ها به داشتن یک برنامه راهنمایی .
 • بعد از شناخته شدن مهارت‌ها و همینطور توانایی‌هایی شخصی هدایت این مهارت هاست.
 • و در رابطه با برطرف شدن احتیاج های جامعه  از مهمترین خدمت های کانون مشاوران می باشد.

شماره های تماس 01

خصوصیات کانون مشاوران ایران

-هدف مشاوره دادن توصیه کمک به رجوع کننده می باشد به صورتی که او در عمل کردن به آن آزاد می باشد.

در رابطه مشاوره و رجوع کننده اجباری در کار نمی باشد.

به عبارتی دیگر مشاوره یک رابطه مختارانه  برای رجوع کننده محسوب می شود .

که هدف آن ارائه دادن و توصیه کمک به رجوع کننده می باشد.

 • پیش بینی کردن احتیاج های اجتماعی  در  زمینه های شغلی متفاوت.
 • شناختن مهارتها و همینطور استعدادهای اشخاص .
 • و راهنمایی کردن آنها برای برطرف شدن احتیاج های آنها
 • کمک کردن به طرح ریزی ها و تامین کردن احتیاط های اجتماعی .
 • کمک کردن به طرح ریزی ها و تامین کردن احتیاط های اقتصادی در جامعه.
 • کمک کردن به جوانان و همینطور دانش آموزان و دانشجویان .
 • و برای شناختن مشاغل های متفاوت و انتخاب کردن شغل مطلوب

 

منبع: کانون مشاوران ایران


مشاوره در برترین مراکز مشاوره مورد تایید کانون مشاوران ایران

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.