مرکز مشاوره

کودک خشونت را از والدین الگو میگیرد

کودک خشونت را از والدین الگو میگیرد

هر چقدر برای تربیت فرزند تلاش میکنید  در جامعه امروزی خشونت در بزرگسالان بیشتر دیده میشود و

کودک در همین جامعه قرار خواهد گرفت.

اهمیت آموزش کنترل خشم: در جامعه ای که خشم دیده میشود باید طرز کنترل خشونت را به کودک

آموزش داد تا در بزرگسالی افزایش پیدا نکند.

یکی از عوامل خشم کودک حسادت است که خودش را در جایگاه پایین تری نسبت از دوستش میداند

و فکر میکند دوست او در درجه بالاتری قرار دارد و نسبت به آن خشونت نشان میدهد. البته بعضی از

معلمان و والدین  نباید کسی را با یکدیگر مقایسه کنند زیرا کودک حس تنهایی میکند.

کودکان از والدین خود تقلید میکنند اگر والدین عصبی و خشن باشند به کودک هم انتقال میدهند.

کودکان از والدین خود شبیه سازی میکنند به همین دلیل به  صورت ناخودآگاه تثبیت میشود پس پدر و

مادر باید در رفتار خود بیشتر دقت نمایند.

کودک را نمیتوانیم اجبار کنیم عصبانی نشود بلکه باید راه غلبه بر خشم را به او یاد دهیم یا اینکه در عوض

خشونت چند نفس عمیق بکشد و تا ۱۰ بشمارد و بی اندیشد که این مشکل را چگونه برطرف کند.

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.