مرکز مشاوره

کودک و مشاهده روابط عاشقانه والدین

کودک و مشاهده روابط عاشقانه والدین

اگر کودکی وارد اتاق خواب والدین شد و شاهد روابط عاشقانه آنها بود چه باید کرد؟

 آرامشتان را حفظ کنید.به فرزندتان بگویید عزیزم به اتاق برو منم الان میام پیشت.از او بپرسید چه دیده و فکر میکنه چه اتفاقی افتاده؟

 بسیار مهم است کودک بداند اتفاق بدی نیفتاده و کسی آسیب ندیده یا به دیگری آسیب نمیزده.به او بگویید این روشی است که پدر و مادرها هم را در آغوش میگیرند و فقط مخصوص بزرگسالان است که عاشق هم هستند.

 همیشه مراقب باشید کودکان عاشق گوش ایستادن و یواشکی دید زدن هستند.آنها ممکن است از عمد خود را به خواب بزنند تا بفهمند چه اتفاقی در نبود آنها میافتد.

شماره های تماس 01

منبع: کانون مشاوران ایران


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.