کلینیک مشاوره ستاره ایرانیان

مشاوره مثبت گرا چیست؟ تکنیک جدید مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاوره مثبت گرا

مشاوره مثبت گرا چیست؟ تکنیک جدید مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاوره مثبت گرا چیست؟

مشاوره مثبت گرا عبارت از مهمترین ابزار موجود در جعبه ابزار ناظر می باشد.

این مشاوه هیچ هزینه ای ندارد، ولی با صرف چند دقیقه از وقت شما، مباهات و وفاداری زیادی را برای شما ایجاد می کند.

مشاوره مثبت گرا فقط برای مکان هایی مناسب می باشد که در آن یک سرباز، کارهایی فراتر از وظیفه خودش را انجام می دهد.

مشاوره عملکردی چیست؟

مشاوره عملکردی یک فعالیت بسیار مهمی است که به مستخدمان کمک می کند تا شناخت بهتری در مورد خودشان به دست بیاورند.

مشاوره عملکردی به کمک ارائه شده توسط یک مدیریت به افراد تحت مدیریتش اشاره دارد و هدف از این کار تحلیل عملکردشان می باشد.

این مشاوره به مستخدمان کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خودشان را شناسایی کنند.

مثال های مربوط به مشاوره متمایل به یک اتفاق چه مواردی می باشند؟

مثال های مربوط به مشاوره متمایل به یک اتفاق شامل نمونه های عملکرد عالی یا کمتر از سطح استاندارد، دریافت و ادغام مشاوره، مشاوره بحران، مشاوره ارجاعی، مشاوره پیشبردی، و مشاوره جدایی می باشد.

مشاوره منفی چیست؟

مشاوره منفی صرفا یک ثبت کاغذی از یک مکالمه ای می باشد که مابین یک سرباز و یک NCO صورت گرفته است و این مشاوه برای اصلاح رفتار صورت گرفته توسط سرباز انجام می شود.

آیا مشاوره مثبت گرا موثر می باشد؟

ادعای اصلی مشاوره مثبت گرا، و در حالت کلی تر تفکر مثبت، عبارت از این مورد می باشد که خوشحالی – یا خوشبینی، عواطف مثبت، تاثیر مثبت، یا یک مورد مثبت – نه تنها خودش یک مورد مطلوبی می باشد، بلکه همچنین یک مورد مفیدی است و سلامتی بهتر و موفقیت بیشتر را ایجاد می کند.

روان شناسی مثبت گرا به چه نحوی مورد استفاده قرار داده می شود؟

روان شناسی مثبت گرا بر روی عواطف مثبت و نقاط قوت شخصی متمرکز می شود.

این روان شناسی به جای اینکه جایگزین روان درمانی مرسوم باشد، می تواند مکمل آن باشد.

مطالعاتی که نتایج به دست آمده از مصاحبه ها را با استفاده از روان شناسی مثبت گرا ارزیابی کرده اند، در اغلب مواقع محدود و کوتاه مدت بوده اند.

آیا مستخدم شما می تواند شما را به انجام مشاوره اجبار کند؟

یک مستخدم نمی تواند کارکنان را برای مراجعه به مشاوره اجبار کند.

زمانی که مشاوره مستخدم به عنوان بخشی از ابزار انضباطی توصیه شود، هدف آن معمولا ایجاد آگاهی در شما می باشد که باعث می شود توانایی لازم را برای بهبود عملکرد شغلی به دست بیاورید.

اصول مربوط به مشاوره چه مواردی می باشند؟

اصول اخلاقی در مقایسه با قوانین یا مقررات اخلاقی، چارچوب یکپارچه تری را در مورد تصمیم گیری ایجاد می کنند.

اصول مبنای مشاوره شامل استقلال، نیکی کردن، انجام ندادن تبه کاری، عدالت و وفاداری می باشد.

استقلال نه تنها یک مفهوم فلسفی مهمی می باشد، بلکه همچنین یک اصل مبنایی در مشاوره می باشد.

شما به چه نحوی یک دوره مشاوره را برای یک فرد برگزار می کنید؟

۵ مرحله مربوط به مشاوره عملکردی موثر عبارتند از:

 1. مطلع کردن اعضای تیم از عملکردشان و داشتن یک بحث مربی گری. تمامی اطلاعات مرتبط را در اختیار مستخدم قرار دهید. …
 2. انجام دادن تکالیفتان. …
 3. اداره کردن بحث مربوط به مشاوره عملکردی به صورت برنامه ریزی شده. …
 4. ایجاد یک برنامه اقدام / عمل. …
 5. تعقیب کردن مستخدم.
مشاوره مثبت گرا
مشاوره مثبت گرا

سه نوع نیروی مشاوره ای چه مواردی می باشند؟

انواع مشاوره از FM 6 – ۲۲ عبارتند از:

 • مشاوره متمایل به اتفاق
 • مشاوره برای موارد خاص
 • مشاوره دریافت و ادغام سازی
 • مشاوره بحران
 • مشاوره ارجاعی
 • مشاوره پیشبردی
 • مشاوره مخالف جدایی
 • مشاوره عملکردی
 • مشاوره رشد تخصصی

یک مثال از مشاوره متمایل به اتفاق چه موردی می باشد؟

مثال های مربوط به مشاوره متمایل به اتفاق شامل موارد عملکرد عالی یا کمتر از سطح استاندارد، مشاوره دریافت و ادغام، مشاوره بحران، مشاوره ارجاعی، مشاوره پیشبردی و مشاوره جدایی می باشند، ولی به این موارد محدود نیست.

چه حالتی یک اظهار نظر مشاوره ای می باشد؟

حالت DA یک حالتی می باشد که توسط وزارت خانه ارتش مورد استفاده قرار می گیرد.

این حالت یک حالت مشاوره ای توسعه ای می باشد.

این فرم برای مستند کردن دوره های مشاوره ارائه شده توسط مشاوران به سربازان ارتش مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا شما می توانید از یک مشاوره امتناع کنید؟

سربازان نمی توانند برای امضاء یا اظهار نظر در فرم DA 4856 مجبور شوند.

با این وجود، در صورتی که شما با مشاوره مخالفت داشته باشید، باید امضاء کنید و نظریات خودتان را اضافه نمایید.

در صورتی که شما از امضاء کردن امتناع کنید، اظهار نظر مشاوره ای همچنان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

فرمانده این تفسیر را خواهد داشت که شما فرم DA 4856 را دریافت کرده و از امضاء آن صرف نظر کرده اید.

در صورتی که یک سرباز از امضاء صرف نظر کند، چه اتفاقی پیش خواهد آمد؟

گزینه ۱: عبارت “سرباز از امضاء کردن امتناع کرده است” در یک بخش نزدیک به فرم نوشته می شود.

از سرباز خواسته می شود که فرم را در برابر NCO امضاء کند.

در صورتی که سرباز از این کار امتناع کند، از NCO خواسته می شود که به عنوان یک شاهد طرف سوم، یک اظهار نظر مختصری را در بخش نزدیک مشاوره بنویسد.

بعد از آن باید تاریخ NCO را یادداشت کرد و نوشته را امضا کرد.

آیا این امکان وجود دارد که برای یک مورد مشابه، دو بار مشاوره داده شوید؟

زمانی که یک فردی قانون شکنی مشابهی را دوباره انجام می دهد، می تواند دوباره برای یک مورد مشابه، مشاوره داده شود.

بارها پیش آمده است که من برای یک قانون شکنی مشابه، سربازان را برای چند بار مورد مشاوره قرار داده ام؛ این مشاوره ها می توانند با فاصله چند روزه یا چند ماهه صورت بگیرند.

این مورد الگوی خلاف نامیده می شود.

سه رکن مربوط به روان شناسی مثبت گرا چه مواردی هستند؟

روان شناسی مثبت گرا دارای سه موضوع عمده می باشد: تجارب مثبت، ویژگی های فردی مثبت و سازمان های مثبت.

شناخت عواطف مثبت مطالعه را به رضایت از گذشته، خوشحالی در حال حاضر و امیدواری برای آینده محدود می کند.

روان شناس مثبت گرا چه کاری انجام می دهد؟

روان شناسان مثبت گرا در مورد حداکثر سازی ظرفیت انسانی، شناخت عواطفی همانند خوشحالی و امیدواری، و نحوه اعمال این شناخت بر روی بهبود کیفیت زندگی تحقیق می کند.

روان شناسان مثبت گرا مفاهیمی از قبیل هوش عاطفی را ادغام می کنند.

نظریه اصلی مربوط به روان شناسی مثبت گرا چه موردی می باشد؟

روان شناسی مثبت گرا یک حالت تقریبا جدیدی از روان شناسی می باشد.

این روان شناسی بر روی تاثیرات مثبت موجود در زندگی انسانی تاکید می کند. این موارد می توانند شامل نقاط قوت، عواطف مثبت گرا و سازمان های مفید باشند.

این نظریه بر مبنای این عقیده می باشد که خوشحالی در نتیجه عوامل عاطفی و روانی به دست می آید.

سه نوع خوشحالی چه مواردی می باشند؟

بر اساس اظهار نظر سلیگمن[۱]، ما می توانیم سه نوع خوشحالی را تجربه کنیم که عبارتند از: ۱) لذت و خشنودی، ۲) در بر داشتن نقاط قوت و مزیت ها و ۳) معنا و هدف.

سه سطح روان شناسی مثبت گرا چه مواردی هستند؟

سه سطح مربوط به روان شناسی مثبت گرا

علم مربوط به روان شناسی مثبت گرا در سه سطح عمل می کند – سطح ذهنی، سطح فردی و سطح گروهی.

سطح ذهنی شامل مطالعه تجربیات مثبتی همانند لذت، بهزیستی، رضایت، خوشحالی، خوش بینی و جاری شدن می باشند.

روان شناسی مثبت گرا چیست و مثال های مهم مربوط به آن چه مواردی هستند؟

روان شناسی مثبت گرا عبارت از “مطالعه عملی مواردی می باشد که باعث می شود ارزش زندگی افراد به بالاترین سطح ممکن برسد”، یا “مطالعه علمی از عملکرد انسانی مثبت گرا و پیشرفت کردن در چند سطح می باشد که شامل ابعاد بیولوژیکی، شخصی، رابطه ای، نهادی، فرهنگی و کلی زندگی است.”

تمرکز اصلی روان شناسی مثبت گرا بر روی چه موردی می باشد؟

روان شناسی مثبت گرا عبارت از مطالعه علمی نقاط قوتی می باشد که افراد و جوامع را برای پیشرفت کردن توانمند می سازد.

این زمینه بر مبنای این عقیده می باشد که افراد می خواهند یک زندگی معنادار و کاملی داشته باشند، بهترین موارد موجود در درون خودشان را کشت کنند، و تجربیات خودشان در مورد عشق، کار و بازی را افزایش دهند.

مزیت های مربوط به روان شناسی مثبت گرا چه مواردی می باشند؟

روان شناسی مثبت گرا بر مبنای علم می باشد و در اغلب مواقع برای تحلیل از روش های علمی استفاده می کند.

۷ مزیت مربوط به روان شناسی مثبت گرا عبارتند از:

 • تایید کردن روان شناسی مرسوم
 • تشویق کردن تعهدات مربوط به سلامتی
 • تمرکز بر روی نقاط قوت شخصی
 • تمرکز بر روی روابط
 • بهبود وضعیت محیط کاری
 • بهبود وضعیت جامعه ها
 • از بین بردن موارد شکست.

مولفه های اصلی روان شناسی مثبت گرا چه مواردی می باشند؟

 • نقاط قوت فرد (برای مثال، بخشش، مهربانی، سپاسگذاری، خلاقیت، کنجکاوی)
 • معنا و هدف
 • خوشحالی، عواطف مثبت و بهزیستی
 • هوش عاطفی و اجتماعی
 • جریان داشتن و آگاهی
 • دانایی
 • خوشحالی و مثبت نگری
 • روابط مثبت
 • اعتبار
 • راضی نگه داشتن
 • انعطاف پذیری و سایر موارد.

منبع: مرکز مشاوره


[۱] Seligmant           

درمان اختلال دو قطبی با دارو

درمان اختلال دو قطبی با دارو

درمان اختلال دو قطبی با دارو: یکی از گزینه های درمانی برای اختلال دو قطبی استفاده از دارو می باشد و یکی از مزایای آن…
مشاوره ی طلاق

مشاوره ی طلاق

مشاوره ی طلاق: در زندگی مشترک بسیار پیش می آید که زن و مرد با یکدیگر دچار اختلاف و تنش می شوند، این اختلافات حتی…
رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی: درمان شناختی رفتاری نوع متداولی از روان درمانی می باشد. در این فرآیند شما با یک روان درمانگر یا مشاور به روشی…
اختلال شخصیت مرزی وعلائم

اختلال شخصیت مرزی وعلائم

اختلال شخصیت مرزی وعلائم : اختلال شخصیت مرزی ((BPD) یک بیماری است که با مشکلات تنظیم احساسات مشخص می شود. این بدان معنی است که…

                                                              

مقالات مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.