مرکز مشاوره

چگونگی تحت تاثیر قرار دادن مخاطب

چگونگی تحت تاثیر قرار دادن مخاطب

چگونگی تحت تاثیر قرار دادن مخاطب:اکثر افراد تلاش می کنند که در هنگام صحبت کردن در برابر مخاطب ویژه موثر باشند. اینکه در برخورد

با دیگران بتوانیم موثر باشیم بستگی به نوع رفتار خودمان دارد که به چه صورت با دیگران ساده و روان صحبت کنیم.

چگونگی تحت تاثیر قرار دادن مخاطب

از عواملی که موجب استرس و اضطراب میشود دوری کنیم زیرا اهمیت مهمی دارد. موقعیت و شرایط

خود را درک کنید یعنی چه اندازه ای به مطلب مسلط هستید ، توجه داشته باشید که حرفی که میخواهید

بیان کنید تا چه مقدار به شما برای رسیدن به هدفتان کمک می کند و یا موجب برداشت بد از طرف

دیگران شود همچنین بر روی مطالب ذهن خود تمرکز داشته باشید که این امر در مطرح هر چه بهتر

موضوع نقش مهمی دارد و بازخورد مثبت دیگران موثر است.

تن صدای شما هنگام صحبت کردن می تواند موثر باشد زیرا هم می توانید با صمیمیت و شوق را به

مخاطب انتقال دهید و یا نشان دهنده سرزنش به طرف مقابل باشد و حتی باعث سو برداشت از حرفتان

شود ، پس در نتیجه از ایجاد محیط منفی برای مخاطب خود دوری کنید.

شماره های تماس 01

منبع: مشاورکو


 

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.