مرکز مشاوره

برای سرگرمی دیگران ترس کودک را وسیله قرار ندهید

برای سرگرمی دیگران ترس کودک را وسیله قرار ندهید

برای سرگرمی دیگران ترس کودک را وسیله قرار ندهید.ترس کودک امر طبیعی می باشد که والدین با داشتن اطلاعات می توانند آن را رفع کنند.

و نباید هرگز از این موضوع بی تفاوت گذشت زیرا  آینده آنها را دچار مشکل می کند.

در صورت بروز ترس غیر منطقی کودک باید با او همدلی کنند و نباید هنگام ترس کودک به او بخندیم

و این موضوع را برای خنده دیگران وسیله قرار دهیم زیرا موجب آسیب های روحی کودک می شود.

برای مقابله با ترس کودک راهکارهایی شامل : اگر کودک خود به طور مثال از سگ ترسید به جای گفتن

اینکه برای ترس دلیلی وجود ندارد به او بگویید من در کنارت هستم زیرا این حیوان ترسیده و باهم از

کنارش رد می شویم.

شماره های تماس 01

بگذارید کودک خودش را در آیینه ببیند و سپس با او گفتگو کنید ، می توانید با ادا درآوردن صدای

کودک با او به بازی بپردازید زیرا موجب قوی شدن ارتباط با کودک و در نتیجه امنیت بیشتری را احساس

می کنند.

 

 

منبع: com.مرکزمشاوره


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.