مرکز مشاوره

درون گرایی و برون گرایی

درون گرایی و برون گرایی

 

درون گرایی و برون گرایی،دو عامل شخصیت اشخاص درون گرا و برون گرا می باشد.

افراد درون گرا و برون گرا دارای ویژگی های شخصیتی و علاقه های به خصوصی دارند .

بعضی از تست های روانشناختی سنجیدن شخصیت مشخص می کند که شخصی که آزمایش شده درون گرا

یا برون گرا می باشد.

خصوصیات درون گرایی و برون گرایی

در بعضی اوقات مشخص می شود که مردم این خلق و خو را به طور اشتباه به همدیگر نسبت می دهند.

یعنی درمورد خودشان و دیگران درباره خصوصیات درون گرایی و برون گرایی قضاوت اشتباهی انجام

می دهند.

فقط با رجوع کردن به مشاوره و شخص متخصص و با انجام تست های روانشناسی می باشد که می توان

به قطع شدن در این مورد نظر داد.

بعضی از ویژگی های درون گرایی و برون گرایی شامل :

درون گرایی

خصوصیات اشخاصی می باشد که تودار هستند و به درون نگری ، دور شدن از دیگران ، وظیفه مداری و

گاهی نا آگاهی اجتماعی روی می آورند آنها مایل هستند به تنهایی کار کنند.

شماره های تماس 01

برون گرایی

اشخاص برون گرا بیشتر به موقعیت بیرون روی می آورند و مردم دار می باشند ، معمولا دارای حساس بودن

در اجتماع هستند و از آنچه که برای اطرافیان ممکن است رخ دهد با اطلاع هستند.

آنها تا جایی که امکان دارد مایل هستند به صورت جمعی کار کنند. این اشخاص چون دوست دارند

به صورت جمعی فعالیت کنند احتمالا وقتی با اطرافیان کار می کنند بهتر می آموزند.

به صورت کلی درون گرایی و برون گرایی به صورت متوسط در دو انتهای مخالف یک خط می باشند.

این خصوصیات به طور طیفی در اشخاص متفاوت وجود دارد. بدین معنی است که مثلا یک پیوستار

۰ تا ۱۰۰ برای درون گرایی و برون گرایی موجود می باشد که اشخاص متفاوت شدت و درجه مختلفی از

این خصوصیات را دارا می باشند و در این پیوستار درجه بندی مختلفی وجود دارد.

*ویژگی های شخصیتی برون گرا و درون گرا چه می باشد؟

* علاقه های اشخاص درون گرا و برون گرا چیست؟

*آیا من درون گرا هستم یا برون گرا؟

*به چه صورت بهتر است با اشخاص درون گرا و برون گران رفتار کنیم؟

* آیا یک فردی که دارای درون گرایی حاد می باشد می توان با برون گرا ازدواج کند؟

منبع: سامانه پرسش و پاسخ مشاور

 

مقالات مرتبط:

چقدر کار گروهی بلدیم؟

 

تاثیر افکار منفی در زندگی

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.