مرکز مشاوره

مردان وفادار هستند یا خیانت کارند؟

آیا مردان خیانت کارند

وفادار بودن برای مرد سخت نیست ‏بلکه غیر ممکن است! یک زن برای یک مرد آفریده شده اما یک مرد برای زندگی با تمام زنها»! این نظریه از آن هانری دومنترلان فرانسوی است. او در ادامه می گوید:« مرد اگر به تاریکی می‏رود و به زنش خیانت می‏کند مقصر خودش نیست؛ مقصر خلقت و طبیعت است که همه موارد  خیانت را در او مهیا کرده است.

نظر فلاسفه در مورد وفاداری مرد

“دومنترلان معتقد است که مردان بعد از دو سال زندگی مشترک با همسرشان نمی توانند به همسر خود وفادار بمانند. از نظر این دانشمند، زنان به دلیل ذات متفاوتشان می توانند با خیانت همسرشان کنار بیایند و برای این ادعا زنان فرانسوی را مثال می زند و می گوید:« در فرانسه اگر شوهری مرتکب بی وفایی‏ شود زنش احساس نارضایتی نمی‏کند یا عصبانی نمی‏شود؛ زیرا با خودش صحبت می کند که او فقط تنش را با خودش پیش دیگری برده نه روح و احساساتش را، روح و احساساتش برای من است».

▪ دکتر راسل لی ، استاد زیست شناسی نیز اعتقاد دارد که قانع بودن مرد به یک زن ازنظر کمیت خیانت به نسل بشر است؛ زیرااکتفا کردن مرد به یک زن نسل او را ضعیف می کند ولی نسل در چند همسری توانا و قدرتمند می شود.

▪ ویل دورانت، طبیعت مرد را ذاتا چند همسری می داند و می گوید:« فقط نیرومندترین قیود اخلاقی، میزان مناسبی از فقر، کار سخت و نظارت دائمی همسر می تواند تک همسری را به مرد تحمیل کند»

آیا مردان خیانت کارند.

برخی پزشکان هم «پولیگام‏» بودن مرد- تنوع دوستی و تعدد خواهی- و « منوگام» بودن زن- انحصار خواهی و یکه شناسی- را یک امر واضح می دانند و دلیلشان هم این است که درمرد میلیون ها سلول «اسپرم» تولید می شود در حالی که زن در دوران آمادگی جز یک تخمک در تخمدان تولید نمی کند».

بعضی ها ها هم همچون « آنیتا لوس » می گویند که مردها همیشه «موطلایی ها»( کنایه از زنان بد) را به یاد می آورند!

نظر مثبت در مورد وفاداری مردان

▪ اما متفکران و دانشمندان اسلامی نظری به جز از این دارند. استاد مرتضی مطهری، نظر متفکران غربی را قبول نکرده و نقض کرده است و در این باره می گوید:« این توصیف از طبیعت مرد به هیچ وجه درست نیست. الهام بخش این دانشمندان دراین عقیده اوضاع خاص محیط اجتماعی آنها بوده نه طبیعت اصلی مرد. البته ما مدعی نیستیم که زن و مرد از لحاظ زیست‏شناسی و روانشناسی وضع مثل هم دارند؛ بر عکس، اعتقاد داریم زیست شناسی و روانشناسی مرد و زن با یکدیگر فرق دارد و خلقت از این تفاوت هدف داشته است و به این علت نباید تساوی حقوق انسانی زن و مرد را بهانه برای تشابه و یکنواختی حقوق آنها قرار داد. از نظر روحیه تک همسری نیز مطمئنا زن و مرد روحیه‏های متفاوتی دارند.زن طبعا تک شوهر است و چند شوهری بر ضد روحیه اوست؛ نوع تمنیات زن از شوهر با چند شوهری سازگار نیست. اما مرد ذاتا تک همسر نیست؛ به این معنی که چند زنی بر ضد روحیه او نیست. چند زنی با نوع تمنیاتی که مرد از وجود زن دارد ناسازگار نیست».

شماره های تماس 01

شوهر بی وفا از نظر مطهری

▪ استاد مطهری بر این عقیده است که عوامل بی وفایی را محیط های اجتماعی در مرد خلق می کنند ، نه خلقت و طبیعت!او مسئول بی وفایی مردان را محیط اجتماعی می داند و می گوید:« عوامل خیانت را محیطی به وجود می‏آورد که از یک طرف زن را تشویق می‏کند تمام فن ها گمراه کردن و انحراف را برای مرد غریبه به کار ببرد و هزار و یک حیله برای از راه بیرون رفتن او بسازد و از طرف دیگر به بهانه اینکه تنها صورت قانونی ازدواج تک همسری است، صدها هزار بلکه میلیون ها زن آماده و ملزوم به ازدواج را از حق زناشویی محروم می‏کند و آنها را برای گمراه کردن مرد راهی اجتماع می‏سازد».

▪شهید مطهری تاکید می کند که در مشرق اسلامی، پیش از آن که آداب و رسوم غربی اشاعه و گسترش پیدا کند ۹۰ درصد مردان، تک همسر واقعی بودند و زوجیت اختصاصی به معنای اصلی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده‏های اسلامی حاکم بود؛ به این مفهوم که مردها تنها یک زن رسمی داشتند و با رفیقه و معشوقه هم سرگرم نبودندو وقت بگذرانند.

از سوی دیگر، بسیاری از علمای علم اخلاق هم میل و رغبت مردان به بیش از یک زن را ناشی از زیاده طلبی و عدم پایداری اخلاقی مرد دانسته و آن را یک ضعف اخلاقی حساب میکنند .

منبع : انار ترش

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.